Konkurs Ludowych Obrzędów i Zwyczajów

Na 26 i 27 marca 2004 zaplanowany został w Tyczynie k/ Rzeszowa XVI Wojewódzki Konkurs Ludowych Obrzędów i Zwyczajów.
Jak co roku zespoły prezentować będą obyczajowość dawnej wsi od narodzin człowieka, jego codzienność życiową, aż po zgon.
Imprezę organizują :
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie.
Zgłoszenia przyjmowane są przez organizatorów do 20 marca br