Konkurs na hasło promocyjne województwa podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wraz ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP, Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich oraz Klubem Dziennikarza organizuje „Konkurs na hasło promocyjne województwa podkarpackiego” . Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa podkarpackiego.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego hasła, które stanie się sloganem reklamowym województwa. Hasło ma stać się wizytówką Podkarpacia, ważnym elementem promocyjnym, zachęcającym potencjalnych turystów i inwestorów do odwiedzenia naszego regionu. Hasło to powinno być krótkie i zwięzłe, nawiązywać do gospodarki, kultury i turystyki regionu i łatwo się z nim identyfikować. Hasło może zawierać nazwę „podkarpackie” jako integralną część. Mile widziana wersja sloganu w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, ukraińskim, słowackim
i rosyjskim.
Laureat konkursu otrzyma statuetkę – Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł brutto.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać listownie lub na kartach pocztowych na adres Klubu Dziennikarza, ul Rynek 25, 35-064 Rzeszów, z dopiskiem „KONKURS – HASŁO”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca br.