Od dzisiaj rusza Liga Gospodarstw Agroturystycznych 2004

Ogłoszono drugą edycję konkursu „Liga Gospodarstw Agroturystycznych 2004”. Po raz pierwszy konkurs adresowany jest do wszystkich kwaterodawców z całego Podkarpacia, oferujących wypoczynek na wsi. W ubiegłorocznej edycji konkursu zwyciężyło gospodarstwo agroturystyczne „Pod Lipą” Czesławy Zawadzkiej z Przychojca koło Leżajska. Drugie miejsce zajęło Gospodarstwo AgroLipnica z Lipnicy koło Kolbuszowej, które jednoczesnie otrzymało tytuł najbardziej gościnnego gospodarstwa agroturystycznego na Podkarpaciu w roku 2003. Turyści odwiedzający nasz region będą mogli oddać głos na wybrane przez siebie gospodarstwo za pomocą Internetu lub kuponów zamieszczonych w prasie. Głosowanie trwać będzie od 15 czerwca do końca sierpnia. Spośród 10 gospodarstw, które otrzymają najwięcej głosów kapituła konkursu wyłoni laureata. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski w wspólnie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz agencją „Bieszczady”. Patronat medialny ma Radio Rzeszów.