W Horyńcu powstała nowa ścieżka dydaktyczna

Ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza „Za Niwą” w Horyńcu Zdroju powstała z myślą o młodzieży szkolnej, turystach odwiedzających teren Południowo – roztoczańskiego Parku Krajobrazowego i kuracjuszach z miejscowych z miejscowych sanatoriach. Odwiedzając ścieżkę poznamy biologię i znaczenie drzew, które najczęściej spotykamy w okolicach Horyńca – Zdroju :dębu szypułkowego, sosny zwyczajnej, brzozy brodawkowatej, modrzewia europejskiego i olszy czarnej. Miłośnicy przyrody zobaczą tu rożne ciekawostki przyrodnicze: mrowisko, babrzysko, strefę kotonową.

Informacje ogólne:
– Długość ścieżki: ok. 3,5 km
– Czas przejścia: 1,5 – 2,0 h
– Oznakowanie: malowane biało – czerwone znaki, kierunek ścieżki dowolny
– Stopień trudności: trasa łatwa
– Dojazd do ścieżki: do Horyńca zdroju można dojechać autobusem, pociągiem relacji Przeworsk-Horyniec, lub Przeworsk-Zamość oraz samochodem

Więcej szczegółów znajdziemy w folderze „ZA NIWĄ” wydanym przez Zarząd Parków Krajobrazowych w Przemyślu, dostępny w sprzedaży.