Konkurs Skoków

Komitet Organizacyjny Otwartego Konkursu Skoków
o Mistrzostwo Województwa Podkarpackiego
oraz o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I. Termin i miejsce Zawodów:
 26 stycznia 2003 r. – Zagórz, Skocznia „ZAKUCIE” – punkt K – 39 m,
II. Organizator Zawodów:
 Miejsko Gminna Rada Sportu i Wychowania Zdrowotnego
 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
 Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski
 Urząd Marszałkowski woj. podkarpackiego
III. Kierownictwo Zawodów:
Zygmunt Tadeusz – Delegat Techniczny PZN
Jerzy Batruch – Kierownik Zawodów
Krzysztof Walter-Croneck – Sędzia Główny
Andrzej Piszko – Kierownik Skoczni
IV. Program Zawodów:
godzina 11.00 – weryfikacja i losowanie
godzina 11.30 do 12.15 – trening
godzina 13.00 – Otwarty Konkurs Skoków wszystkich grup wiekowych
V. Podział na grupy wiekowe:
1. Seniorzy urodzeni w 1984 i starsi
2. Juniorzy urodzeni w 1985/86
3. Juniorzy młodsi urodzeni w 1987/88
4. Młodzicy urodzeni w 1989/90
5. Dzieci starsze urodzone w 1991/92
6. Dzieci młodsze urodzone w 1993/94
VI. Punktacja i nagrody:
Nagrody: zwycięzca w każdej grupie wiekowej otrzymuje Puchar oraz zawodnicy do 6 stego miejsca dyplomy.
W punktacji drużynowej: zwycięski klub otrzymuje Puchar oraz wszystkie startujące kluby otrzymują dyplomy.
VII. Uwagi.
Ze względu na złe warunki śniegowe Organizator upoważniony jest do odwołania imprezy.
W razie małej ilości zgłoszonych zawodników w poszczególnych grupach, zastrzega się prawo przesunięcia zawodników z grupy młodszej do grupy starszej.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, a kluby zobowiązane są do dokonania ubezpieczenia zgłoszonych do startu.
Zawody odbywają się zgodnie z NRS PZN oraz Wytycznymi Sportowymi na sezon 2002/2003. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego programu.
Komitet Organizacyjny