XXI Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Narciarski w terminie 20 – 23 luty 2003r.

Zapraszamy miłośników nart i wycieczek narciarskich na XXI Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Narciarski w terminie 20 – 23 luty 2003r. z bazą w Wołosatem, Ustrzykach Górnych i Lutowiskach.
Komitet Organizacyjny Rajdu
 Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego
 Naczelnik Bieszczadzkiej Grupy GOPR
 Wójt Gminy Lutowiska
 Prezes PTTK o/Sanok
 Jerzy Karpiński – Kraków
 Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny BdPN w Lutowiskach

Kierownictwo Rajdu
 Wojomir Wojciechowski – komandor Rajdu
 Jerzy Żak – przewodnik, kierownik trasy nr I
 Franciszek Adamczyk – przewodnik, kierownik trasy nr II
 Stanisław Sieradzki – przewodnik, kierownik trasy nr III

Cele i założenia Rajdu
Propagowanie przyjaznych dla środowiska form turystyki zimowej, w tym tradycyjnych wędrówek narciarskich po szlakach górskich na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Niepowtarzalna zimowa sceneria i urok bieszczadzkich połonin będą sprzyjać poznawaniu piękna przyrody Karpat Wschodnich oraz wzajemnej integracji wszystkich uczestników Rajdu.

Program Rajdu
20 luty -Czwartek- przyjazd uczestników i zakwaterowanie wg potwierdzonych zgłoszeń – Wołosate, Ustrzyki Górne, Lutowiska
-spotkanie intergracyjne – dla chętnych

21 luty – Piątek
 rozpoczęcie Rajdu
 wyjście na trasy nr I, II, III
 spotkanie intergracyjne – dla chętnych

22 luty – Sobota
 wyjście na trasy nr I, II i III
 zakończenie Rajdu dla wszystkich tras w Wołosatem w „Barze pod Tarnicą”, godz. 18.00
(spotkanie uczestników z organizatorami i kierownictwem Rajdu, gorący posiłek,wręczenie dyplomów uczestnictwa w Rajdzie, wręczenie wyróżnień,

23 luty – Niedziela  wyjazd uczestników Rajdu

UWAGI Organizatorów:Czasy przejścia zależeć będą od warunków panujących na trasach a w razie niewystarczającej liczby uczestników na każdej z tras może nastąpić ich połączenie. W przypadku złych warunków atmosferycznych może nastąpić skrócenie trasy lub jej zmiana.
Opis tras narciarskich

Punktacja „Górskiej Odznaki Narciarskiej PTTK” – patrz. pkt.9 „Regulaminu Rajdu”
UWAGA: do każej z tras doliczono dodatkowo 6 pkt.- punktacja okolicznościowa

Trasa nr I
Czwatek – 20 luty
 Przyjazd, zakwaterowanie i nocleg w Wołosatem

Piątek – 21 luty – Suche Rzeki – Przeł. Orłowicza – Połonina Wetlińska – Brzegi Górne – Przeł. Wyżniańska
 przewóz uczestników Rajdu przez BdPN z Wołosatego do Suchych Rzek
 wyjście na trasę o godz. 10.00
 nocleg w bacówce PTTK „Pod Małą. Rawką 22 pkt

Sobota – 22 luty – Przeł. Wyżniańska – Mała Rawka – Wielka Rawka – Ustrzyki Górne – Wołosate
 wyjście o godz. 9.00
 zakończenie Rajdu i nocleg w Wołosatem 24 pkt

Niedziela – 23 luty
 wyjazd uczestników Rajdu z Wołosatego

Trasa nr II

Czwatek – 20 luty
 Przyjazd, zakwaterowanie i nocleg w Ustrzykach Górnych – „Hotelik Biały”
Piątek – 21 luty – Procisne – Dydiowa – Dźwiniacz – Tarnawa Niżna
 przewóz uczestników Rajdu przez BdPN z Ustrzyk Górnych do Procisnego
 wyjście na trasę o godz. 9.30.
 nocleg w Tarnawie Niżnej – Hotelik BdPN „Nad Roztoką” 22 pkt

Sobota – 22 luty – Tarnawa Niżna – Bukowe Berdo – Halicz – Przeł. Bukowska – Wołosate
 wyjście o godz. 9.00
 zakończenie Rajdu w Wołosatem
 przejazd na nocleg z Wolosatego do Ustrzyk Górnych 24 pkt

Niedziela – 23 luty
 wyjazd uczestników Rajdu z Ustrzyk Górnych

Trasa III
Czwatek – 20 luty
 Przyjazd, zakwaterowanie i nocleg w Lutowiskach
Piątek – 21 luty – Lutowiska – Otryt – Dwernik – Magura Stuposiańska – Przeł. Przysłup Caryński
 wyjście na trasę o godz. 9.00
 nocleg na Przysłupiu Caryńskim – schronisko Politechniki Warszawskiej „Koliba” 27 pkt
Sobota – 22 luty – Przysłup Caryński – Połonina Caryńska – Brzegi Górne
 wyjście o godz. 9.00
 przewóz uczestnikow Rajdu przez BdPN do Wołosatego
 zakończenie Rajdu w Wołosatem i nocleg uczestników Rajdu w Wołosatem 12 pkt
Niedziela – 23 luty
 wyjazd uczestniiów Rajdu z Wołosatego

Zasady uczestnictwa w Rajdzie

Ad.1. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
 3 noclegi (20/21, 21/22, 22/23 luty 2003)
 gorący posiłek w dniu rozpoczęcia (21.02 – rano) i zakończenia Rajdu (22.02 – wieczorem)
 koszulkę i znaczek okolicznościowy, dyplom uczestnictwa, „Książeczkę Narciarza”
 opiekę przewodnicką i zabezpieczenie GOPR na trasach, transport BdPN
Ad.2. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
 1 nocleg (22/23 luty 2003)
 gorący posiłek w dniu zakończenia Rajdu (22.02 – wieczorem)
 koszulkę i znaczek okolicznościowy, dyplom uczestnictwa, „Książeczkę Narciarza”
 opiekę przewodnicką i zabezpieczenie GOPR na trasach, transport BdPN
Ad.3. Uczestnik Rajdu pokrywa koszty:
 przejazdu i powrotu z Rajdu
 ubezpieczenia indywidualnego od NW – należy okazać dowód wpłaty
 wyżywienia, za wyjątkiem ujętych we wpisowym
 ewentualnego dodatkowego noclegu i wypożyczenia nart
Ad.4. Uczestnik Rajdu powinien posiadać na trasach:
 plecak
 sprawny sprzęt narciarski
 właściwe zimowe wyposażenie i ekwipunek
 sprawną latarkę i zapasowe baterie
 indywidualną apteczkę „Pierwszej pomocy”
 obuwie na zmianę (w schronisku)

UWAGA: Organizatorzy w ramach wpisowego zabezpieczają dowóz uczestników z miejsca zakwaterowania na start Rajdu.

WPISOWE na RAJD
 80,-zł/osobę (nocleg z pościelą) – patrz Ad.1
 70,-zł/osobę (nocleg bez pościeli, własny śpiwór) – patrz Ad.1
 50,-zł/osobę (nocleg z pościelą ) – patrz Ad.2
 45,-zł/ osobę (nocleg bez pościeli, własny śpiwór) – patrz Ad.2

Wpisowe z dopiskiem „Rajd narciarski 2003” należy przesłać przekazem pocztowym na adres: Ośrodek Informacyjno Edukacyjny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 38 – 713 Lutowiska 2,

REGULAMIN RAJDU

1. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
2. Uczestnictwo na trasach Rajdu dozwolone jest od 18 lat.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany trasy lub jej skrócenia w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, zagrażających zdrowiu i życiu uczestników.
4. Uczestnik Rajdu w czasie jego trwania podlega na trasach kierownikowi trasy (przewodnikowi).
5. Uczestnictwo na trasach Rajdu dozwolone jest od 18 lat.
6. Uczestnik ponosi koszty organizacji Rajdu, co uwzględniono we wpisowym na Rajd.
7. Uczestnicy nie spełniający wymogów niniejszego Regulaminu nie zostaną dopuszczeni na trasy Rajdu.
8. Brak warunków narciarskich może spowodować zmianę trasy na pieszą.
9. Uczestnicy Rajdu na trasach nr I i II będą mieli możliwość zdobycia małej „odznaki GON w stopniu brązowym” (zgodnie z punktacją wg. Górskiej Odznaki Narciarskiej PTTK). Natomiast uczestnicy trasy nr III otrzymają 45 pkt (zgodnie z punktacją wg. Górskiej Odznaki Narciarskiej PTTK).

Organizatorzy informują o możliwości skorzystania z wyciągu narciarskiego BPN w Ustrzykach Górnych oraz jazdy konnej w Wołosatem i Lutowiskach.
KARTA ZGŁOSZENIOWA ściągnij
Informacji udzielił:

Grzegorz Sitko
Specjalista ds. edukacji ekologicznej w Bieszczadzkim PN
Lokalny koordynator PAN-Parks
Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Bieszczadzkiego Parku Narodowego
38-713 Lutowiska
tel. 0*13 461 03 50 fax 0*13 461 03 51 tel. kom. 0608 765 540