Konkurs – Zabytki poprzemysłowe Podkarpacia

Muzeum Rzemiosła w Krośnie oraz Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Zabytki poprzemysłowe terenu Podkarpacia”, w ramach obchodów Dni Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego.
Architektura wraz z zabytkami techniki są świadectwem pewnego okresu, w którym nastąpił rozwój cywilizacyjny ludzkości, stanowiąc element „uprzedmiotowionej historii”. Budowle przemysłowe wraz z ich wyposażeniem są tu pewnego rodzaju świątyniami pracy, stanowiąc taki sam wyróżnik w krajobrazie miast jak inne zabytki z dziedziny architektury np. katedry gotyckie, zamki czy pałace. Sens przetrwania zabytków techniki, kultury i architektury przemysłowej jest niezwykle ważny, gdyż stanowią one dokument pracy i twórczej działalności ludzi, bez których dorobek dzisiejszego dnia byłby niemożliwy. Dziś na naszych oczach giną ważne świadectwa rozwoju cywilizacyjnego, powodując nieodwracalne zmiany w kształtowanym przez prawie 200 lat krajobrazie kulturowym. Ulega zniszczeniu nie tylko architektura ale również jej wyposażenie, w którego skład wchodzą niejednokrotnie tworzone siłą ludzkiej ręki narzędzia, maszyny czy też mechanizmy, bez których architektura nie mogła by być przemysłową. Jednym ze skuteczniejszych sposobów ratowania dziedzictwa przemysłowego jest objęcie go ochroną. Dlatego zwracamy się do wszystkich fotografujących z propozycją uwiecznienia tych niejednokrotnie pełnych uroku i oryginalnych miejsc nierozerwalnie związanych z naszą historią.

Warunki uczestnictwa:
Karta zgłoszenia dostępna jest tutaj