Zagrożenie wścieklizną w Bieszczadach

Teren Mucznego w gminie Lutowiska został uznany za obszar występowania wścieklizny. Będzie oznakowany specjalnymi tablicami ostrzegawczymi.
Decyzję taką wydał wojewoda podkarpacki na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii po stwierdzeniu wścieklizny u odstrzelonego w maju wilka (pisaliśmy o tym w Super Nowościach). Dodatkowo dziewiętnaście miejscowości leżących na terenie gminy Lutowiska, Czarnej i Cisna zostało uznanych za obszary zagrożone wścieklizną.
Na obszarach wystąpienia i zagrożenia wścieklizną zwierząt obowiązują pewne obostrzenia. Należy m.in. zgłaszać służbom medycznym lub weterynaryjnym wszelkie przypadki pogryzienia ludzi albo zwierząt przez dzikie zwierzęta, a psy muszą być trzymane na uwięzi (koty w zamknięciu). Poza tym nie można prowadzić na tych obszarach polowań z wyjątkiem polowań sanitarnych, a na wywożenie psów i kotów z tych terenów trzeba mieć zezwolenie powiatowego lekarza weterynarii. Zabronione jest także otwieranie zwłok i zdejmowanie skór ze zwierząt padłych i pochodzących z ostrzałów sanitarnych. Naruszenie tych obowiązków skutkuje sankcjami prawnymi.