Krasiczyn myśli o turystach

Ta słynąca w szerokim już świecie ze wspaniałego zamku gmina dokłada starań, aby odwiedzający ją goście z kraju i zagranicy zostawali tu dłużej, niż przez kilka godzin czy jeden dzień.

Niekonwencjonalne walory przyrodnicze gminy sprzyjają utworzeniu ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej wiodącej z Krasiczyna do Tarnawiec, w której kosztach być może partycypować będzie również Euroregion „Karpaty”. Około 300 tys. zł kosztować ma realizowana w ramach programu „Błękitny San” przystań kajakowa wraz z polem biwakowym i niezbędną infrastrukturą sanitarną, ulokowana w sąsiedztwie nowego boiska sportowego.

– Jest już decyzja o warunkach zabudowy i liczymy, że taki kompleks znajdzie wsparcie w unijnym funduszu ZPORR. Wierzymy, że nie pozostaniemy osamotnieni również w budowie hali sportowej przy krasiczyńskim gimnazjum, która też mogłaby w jakimś stopniu służyć turystom, którzy zdecydują się na dłuższy pobyt u nas – mówi Tadeusz Bobek, sekretarz gminy Krasiczyn.

Nie bez znaczenia dla programu „przyciągania” turystów będzie w br. także budowa liczącej prawie 5 kilometrów drogi Olszany-Brylińce, realizowana wspólnie z powiatem przemyskim przy wsparciu ZPORR. Dobrze powinna przysłużyć się temu również kanalizacja Tarnawiec, na którą w br. planuje się wydać 1,5 mln zł.