Krośnieńscy leśnicy świętowali pod połoninami

W ubiegłą sobotę na gminnych obiektach sportowych w Lutowiskach odbyły się uroczystości związane z regionalnymi obchodami Dni Lasu na Podkarpaciu. Tuż pod połoninami spotkali się leśnicy z RDLP w Krośnie oraz zaproszeni goście, którzy – podobnie jak pogoda – dopisali znakomicie.
Uroczystości rozpoczęto polową mszą świętą, ofiarowaną za leśników. Koncelebrze przewodził ks. biskup Adam Szal. W homilii odniósł się on do biblijnej przypowieści o siewcy, nawiązując w ten sposób do misji, jaką pełnią leśnicy w ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego. Podczas mszy biskup Szal poświecił sztandar Nadleśnictwa Lutowiska a dyrektor RDLP w Krośnie, Stanisław Kowalewski przekazał go załodze.
Część oficjalna spotkania rozpoczęło powitanie gości, którego, jako główny organizator, dokonał nadleśniczy Marek Bajda. Wśród przybyłych gości byli m. in. parlamentarzyści: Elżbieta Łukacijewska, Tomasz Kulesza i Stanisław Zając oraz dyrektor generalny LP, Marian Pigan i wicewojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz. Słowo wstępne wygłosił Włodzimierz Podyma, wójt Gminy Lutowiska, który był współgospodarzem święta. Wystąpienie Stanisława Kowalewskiego, dyrektora RDLP w Krośnie zawierało akcenty podsumowujące 30-letnią działalność dyrekcji na Podkarpaciu. Wiele ciepłych słów skierował pod adresem pracowników Nadleśnictwa Lutowiska, obchodzących 55-lecie utworzenia swej jednostki.
Obydwa jubileusze były okazją do uhonorowania zasłużonych dla podkarpackiego leśnictwa. Pełna lista wyróżnionych odznaczeniami państwowymi, resortowymi i organizacyjnymi tego dnia zawiera aż 115 nazwisk osób zasłużonych, wśród których byli nie tylko leśnicy. Do zacnego grona Bractwa Leśnego przyjęci zostali: Elżbieta Łukacijewska i Artur Nizioł, zaś kordelasem Leśnika Polskiego uhonorowano m. in. senatora Stanisława Zająca i nadinspektora Kazimierza Staszyńskiego. W imieniu odznaczonych podziękowanie złożył Andrzej Luks, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Stuposiany.
Z kolei głos zabrał uczestniczący w uroczystościach dr inż. Marian Pigan, dyrektor generalny Lasów Państwowych, który przedstawił najistotniejsze problemy, którymi żyje obecnie firma. Wśród nich znalazły się m. in. sprawy uporządkowania przynależności do Służby Leśnej, systemu wynagradzania, a także współpracy Lasów Państwowych w przemysłem drzewnym i zakładami usług leśnych. Przypomniał też o szczególnej misji lasów i wielorakich funkcjach, które pełnią one dla społeczeństwa.
– Nie jest przewidywana prywatyzacja lasów w Polsce; mówił już o tym premier Donald Tusk, a ja jako dyrektor generalny Lasów Państwowych dołożę starań, by lasy polskie pozostały dobrem publicznym. – Zapewnił na zakończenie dyrektor Pigan.
Długo jeszcze trwało składanie życzeń i gratulacji przez przybyłych gości, a jeszcze dłużej leśna biesiada z ich udziałem.
Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie