Kryzysowy plan na zimę – narada Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na Podkarpaciu

Wczoraj odbyło się spotkanie członków Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego województwa podkarpackiego, której celem było omówienie przygotowań regionu na sezon zimowy. W dyskusji wziął udział Nadinspektor Dariusz Matusiak, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie.

Za przewodnictwem Wojewody Podkarpackiej Ewy Leniart, spotkanie zgromadziło przedstawicieli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców instytucji. Głównymi tematami omówionymi podczas narady były kwestie logistyczne i organizacyjne, działania prewencyjne oraz potencjalne zagrożenia wynikające z nadchodzącej zimy.

Wojewoda Leniart szczególnie skupiła się na problemie zapewnienia bezpieczeństwa osobom bezdomnym w regionie podkarpackim. Wezwała służby do monitorowania miejsc, gdzie osoby te zwykle przebywają, zwłaszcza podczas przymrozków, aby zapewnić im niezbędną pomoc i wsparcie w tym trudnym dla nich okresie.

Po zakończeniu sesji, wojewoda Ewa Leniart spotkała się z lokalnymi mediami. Towarzyszyli jej Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Marczeń oraz kierownik Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW w Krośnie, Krzysztof Jurczak.