Podsumowanie zimowych planów bezpieczeństwa przedstawione przez wojewodę Leniart

Wojewoda Ewa Leniart, po przedstawieniu zaleceń dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, udzieliła briefingu prasowego. Wyraziła przekonanie, że organizacje odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom są kompetentnie przygotowane na nadchodzący sezon zimowy.

W trakcie zebrania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, omówiono szereg kwestii dotyczących planów organizacyjnych, logistycznych oraz prewencyjnych na okres zimy. Zespół odniósł się do zagadnień takich jak przygotowanie sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do realizacji zadań ratowniczych w zimowych warunkach. Rozmawiano również o działaniach prewencyjnych prowadzonych przez Policję w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, ochrony przeciwpowodziowej, funkcji inspekcji sanitarnej oraz standardów utrzymania dróg i infrastruktury kolejowej. Dyskutowano także o działalności prewencyjno-kontrolnej dotyczącej prawidłowości utrzymania obiektów budowlanych oraz o gotowości do naprawy lokalnych awarii sieci energetycznych spowodowanych trudnymi warunkami atmosferycznymi. Wyrażona została również gotowość Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego do prowadzenia działań ratowniczych w trudnych warunkach zimowych.

Po zakończeniu spotkania, wojewoda Ewa Leniart spotkała się z lokalnymi mediami. Towarzyszyli jej komendant wojewódzki Policji, nadinspektor Dariusz Matusiak, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Andrzej Marczeń, oraz kierownik Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krośnie, Krzysztof Jurczak.