Zmniejszająca się liczba punktów gastronomicznych w województwie podkarpackim

W latach 2019-2022 w województwie podkarpackim obserwowano stopniowy spadek liczby punktów gastronomicznych, co zostało potwierdzone przez dane zebrane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Szereg restauracji, barów i innych placówek gastronomicznych zanikły na przestrzeni ostatnich lat.

Rok 2022 przyniósł nieznaczny wzrost liczby sklepów w porównaniu do 2021 roku, jednak ogólna liczba była nadal mniejsza niż w latach 2020 i 2019. W szczegółach, w 2022 roku działalność na terenie Podkarpacia prowadziło 188 restauracji, 146 barów i 147 innych punktów gastronomicznych. Wszystkie te liczby były znacznie mniejsze niż jeszcze trzy lata wcześniej, przed wybuchem pandemii COVID-19.

Analiza danych pokazuje, że między 2021 a 2022 rokiem liczba restauracji na Podkarpaciu spadła o 17. Ta liczba była również mniejsza o 26 restauracji w porównaniu do roku 2020 i o 61 miejsc w porównaniu do roku 2019. Podobnie liczba barów zmniejszyła się o pięć w porównaniu do ostatniego roku oraz o 38 i 83 w porównaniu do roku 2020 i 2019 odpowiednio. Co więcej, liczba punktów gastronomicznych zanikła o 19 w porównaniu do roku poprzedniego, a także była mniejsza o 15 i 52 punkty w porównaniu do roku 2020 i 2019.

Na terenie Podkarpacia w 2022 roku działało 13,9 tys. sklepów, co dawało średnią 150 mieszkańców na jedną placówkę. W rankingu dostępności do sklepów wśród wszystkich województw, Podkarpacie uplasowało się na 15 miejscu. Województwo zachodniopomorskie charakteryzowało się najmniejszą liczbą osób na sklep – jedynie 104 mieszkańców na placówkę, podczas gdy na drugim biegunie znajdowało się województwo opolskie z sytuacją, gdzie jeden sklep obsługiwał średnio aż 151 mieszkańców.