Kulturalni turyści w lasach

Straż Leśna nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w pierwszym półroczu tego roku zanotowała 542 przypadki nieuprawnionego korzystania z lasu. Najczęściej były to wjazdy pojazdami silnikowymi na nieoznakowane drogi leśne.
Ujawniono też dewastację koszy na śmieci, ławek i ogrodzeń w sześciu obiektach przeznaczonych dla turystyki masowej w lasach. Wobec 188 sprawców zastosowano karę grzywny, 5 przypadków skierowano na drogę sądową. Pouczono 349 osób.
– Mimo że statystyki pierwszego półrocza wskazują na poważny problem, to podczas tegorocznych wakacji zauważamy wzrost kultury wśród odwiedzających lasy. – mówi Wojciech Zajdel, specjalista ds. ochrony mienia w RDLP w Krośnie. – Mniej jest przypadków mycia samochodów w leśnych potokach, zaśmiecania parkingów i przydroży. To zapewne efekt pozytywnych zmian w świadomości ekologicznej. Notujemy też częstsze obywatelskie sygnały o wykroczeniach. Między innymi ich efektem było w tym roku ukaranie mandatami 12 kierowców quadów i motocykli crossowych szarżujących po lasach.
W lipcu Straż Leśna współdziałała z Państwową Strażą Rybacką podczas akcji „Bezpieczny wypoczynek Bieszczady 2012” przeprowadzonej na terenach wokół bieszczadzkich zalewów. Skontrolowano 118 osób, 15 z nich ukarano grzywną za wykroczenia. Akcja ma też charakter szkoleniowy dla obu służb i zostanie powtórzona w sierpniu.
Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie