KURS NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH – BESKIDZKICH

Koło Przewodników przy Oddziale PTTK w Rzeszowie informuje o naborze na kurs dla kandydatów
na Przewodników Ggórskich – Beskidzkich
(BESKIDY WSCHODNIE) na obszar Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Pogórzy.
Termin: 13.10.2004 – 16.10.2005 r.
Kurs zakończony zostanie egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego w Rzeszowie. Zajęcia prowadzone będą w środy o godz. 1630, oraz bloki – jeden raz w miesiącu
(w soboty i niedziele od godz. 9) – wg. uzgodnień z uczestnikami kursu. Zapisy do 13.10 br. w biurze Oddziału PTTK Rzeszów, ul. Matejki 2 II p. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami prowadzone będą do dnia 11 i13.10.2004 r.
Wpisowe: 900 zł
Wpłata wpisowego może być dokonana w 3 ratach: I rata do dnia 13.10.2004 r. ( 300zł), II rata do dnia 15.02.2005 r. (300 zł), III rata do dnia 15.04.2005 r. (300 zł).
Kurs odbędzie się przy minimum 30 uczestnikach.
Warunki:
uczestnikiem kursu może być osoba, która ukończyła 18 lat, opłaciła wpisowe oraz spełnia następujące kryteria:
– posiada wykształcenie – minimum średnie,
– legitymuje się dobrym stanem zdrowia (świadectwo lekarskie),
– przedłożyła oświadczenie o niekaralności,
– złożyła podanie wraz z wypełnioną ankietą personalną,
– posiada zamiłowanie do turystyki i krajoznawstwa oraz predyspozycje do oprowadzania grup wycieczkowych potwierdzone rozmową kwalifikacyjną.
Cena wpisowego nie obejmuje przejazdów, noclegów i wyżywienia na zajęciach praktycznych oraz egzaminów.

Uwaga: Dodatkowe informacje PTTK Rzeszów.
Zarząd Koła Przewodników PTTK w Rzeszowie,
tel. 0-17 85-367-55