Wystawa 50 lat Muzeum w Krośnie

Półwiecze działalności to dla każdej instytucji czas podsumowań, ocen i refleksji, a także planów na przyszłość. 50 lat temu Muzeum w Krośnie powstało dzięki staraniom oddanych społeczników, działaczy oddziału PTTK, którym 22 lipca 1954 r. udało się doprowadzić do otwarcia placówki. W minionym półwieczu muzeum przechodziło różne koleje losu, zawsze jednak było wielodziałowe, gromadziło, opracowywało i eksponowało zabytki z zakresu: archeologii, historii regionu, historii sztuki, przemysłu naftowego i szklarskiego na Podkarpaciu. Od 2000 r. nosi nazwę Muzeum Podkarpackie, jego organizatorem jest województwo Podkarpackie, stanowi samorządową instytucję kultury o charakterze naukowo-badawczym. W 2003 r. zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, skupiającego kilkadziesiąt najlepszych placówek muzealnych w Polsce.

Na okolicznościowej wystawie zaprezentowano unikatowe zabytki, wydawnictwa muzealne, plakaty, katalogi i zaproszenia na imprezy organizowane w ciągu 50-ciu lat działalności placówki. Pokazano pamiątki związane z ludźmi tworzącymi muzeum, a także dokumenty z czasów PRL-u, ukazujące realia ówczesnej pracy. Na sesji popularnonaukowej pracownicy Muzeum: Zdzisław Gil, Maria Twaróg i Wiesław Syrek zaprezentowali dzieje budynku Pałacu Biskupiego, historię powstawania i działania muzeum oraz charakter zgromadzonych zbiorów. Dyrektor Jan Gancarski przybliżył osiągnięcia naukowo-badawcze, popularyzatorskie, wystawiennicze i wydawnicze Muzeum. Przedstawił też ambitne plany na przyszłość. Licznie zgromadzeni słuchacze skorzystali z możliwości zwiedzenia wszystkich dostępnych ekspozycji muzealnych. Wieczorem, w nastrojowej scenerii dziedzińca Pałacu Biskupiego, obchody zakończył koncert krośnianki Iwony Konieczkowskiej, obecnie artystki scen krakowskich, zatytułowany „Chwila ze mną”.

Wiadomość została nadesłana przez: Muzeum w Krosnie