LEKCJE MUZEALNE W MBL – Skansen w Sanoku Zaprasza

Ze względu na bieżące zajęcia pracowników Muzeum, zgłoszenia lekcji muzealnych prosimy uzgadniać telefonicznie lub osobiście każdorazowo co najmniej 4 dni wcześniej przed planowanym przybyciem. Grupa uczestnicząca w lekcji muzealnej nie powinna liczyć więcej niż 25 osób, czas trwania wykładu w zależności od tematu wynosi 45 min to jest 1 godz. lekcyjna. Koordynatorem lekcji muzealnych jest mgr Małgorzata Kolczykiewicz.
Telefon do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku:
013 463 09 04, 013 463 09 34, tel.fax. 013 463 53 81
Cena lekcji muzealnej 2 zł od osoby za 1 godz. lekcyjną
Istnieje możliwość zorganizowania ogniska. Koszt jego wynosi 50 zł od grupy. Prowiant we własnym zakresie

NA STYKU KULTUR
– Symbolika cerkiewnej i rzymskokatolickiej architektury sakralnej.
– Sztuka a liturgia. Wyposażenie cerkwi i świątyni rzymskokatolickiej.

PIĘKNO W IKONIE ZAKLĘTE
– Ikona – podstawy teologii. Geneza, forma, styl – w oparciu o kolekcję ikon w MBL Sanok.

TYPY OBIEKTÓW SAKRALNYCH
– Architektura świątyni chrześcijańskiej na przykładzie budownictwa cerkiewnego i obrządku rzymskokatolickiego.

Forma pracy: wykład oraz zwiedzanie obiektów sakralnych i wystawy ikon w skansenie. Prowadzący: mgr Kinga Jara
Termin: wrzesień-listopad, marzec-kwiecień

ROK OBRZĘDOWY
– Niezwykły czas Bożego Narodzenia – o zwyczajach zimowych.
– Tradycyjne kolędowanie (szopki, gwiazdy i Herody).
– Niezwykły czas Zmartwychwstania – zwyczaje wiosenne.
– Duchy zjawy i upiory – świat nadzmysłowy w życiu mieszkańca dawnej wsi.
– Niezwykły czas zaślubin – regionalne obrzędy weselne.
– Na świętego Andrzeja wszystkim pannom nadzieja.

Forma pracy: wykład oraz realizacja w Parku Etnograficznym. Termin uzależniony jest od danego święta. Lekcje należy zgłaszać na tydzień przed planowanym terminem realizacji. Prowadzący: mgr Maria Marciniak, mgr Danuta Blin-Olbert

WOKÓŁ PIECA I STOŁU
– Wokół stołu – o regionalnym pożywieniu i jego przygotowaniu.
– Od ziarnka do chleba – sprzęty związane z obróbką ziarna od siewu do wypieku chleba.
– Jak to z lnem było – sprzęty związane z obróbką włókna.

Forma pracy: wykład i realizacja w obiektach skansenowskich. Prowadzący: mgr Maria Marciniak
Termin: wrzesień-listopad, marzec-kwiecień

OD CHYŻY DO PLEBANII
– Jak powstawał dom.
– Zabytki architektury drewnianej na Podkarpaciu.

Forma pracy: wykład i realizacja w obiektach skansenowskich.Prowadzący: mgr inż. arch. Arkadiusz Kryda. Termin: wrzesień-listopad, marzec-kwiecień

JAK TO KIEDYŚ BYWAŁO
– Rzemiosła drzewne – przedmioty i narzędzia związane z wyrobem przedmiotów codziennego użytku – wyrób łyżek, wrzecion, niecek i solniczek.
– Tkactwo – urządzenia i warsztaty tkackie.
– Nie święci garnki lepią – urządzenie i wyposażenie warsztatu garncarskiego.
– Rozwój urządzenia wnętrza mieszkalnego, zdobnictwo z okazji świąt.
– Rzeźba ludowa, strój, haft-motywy zdobnicze.
– Odzież i strój jako wyraz identyfikacji regionalnej.
– Wykorzystanie surowców naturalnych w ludowych przemysłach i rzemiosłach na Podkarpaciu.
– Jak wykorzystywano energię naturalną wiatru i wody na wsi.

Forma pracy: wykład i realizacja w obiektach skansenowskich. Prowadzący: mgr Danuta Blin-Olbert, mgr Maria Marciniak. Termin: wrzesień-listopad, marzec-kwiecień

ŻYCIE CODZIENNE DAWNEJ WSI
– Życie codzienne dawnej wsi. Zajęcia domowe, sprzęty codziennego użytku.
– Rok gospodarczy na wsi – cykliczność prac w polu i w zagrodzie.
– Narzędzia rolnicze w dawnych wiekach.
– Gospodarowanie na roli w tradycyjnej gospodarce wiejskiej.

Forma pacy: wykład, realizacja w Parku Etnograficznym. Prowadzący: mgr Małgorzata Kolczykiewicz. Termin: wrzesień-listopad, marzec-kwiecień

IDEA SKANSENOWSKA A DZIEŃ DZISIEJSZY
– Ratowanie dawnego budownictwa drewnianego jako przejaw potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej.
– Skanseny w Polsce i na świecie jako miejsca identyfikacji narodowej.
– Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, jego rola w ochronie zabytków, animowaniu ruchu turystycznego i działalność dydaktyczno-oświatowa.

Forma pracy: wykład, realizacja w Parku Etnograficznym lub pracowniach muzeum. Prowadzący: mgr Hubert Ossadnik. Termin: wrzesień-listopad, marzec-kwiecień

W NASZYM MUZEUM
– Zabawy terenowe – szukanie obiektów muzealnych zaznaczonych na mapie.

Forma pracy: ogólne zapoznanie się ze skansenem poprzez oprowadzanie i zabawę. Prowadzący: mgr Alicja Typrowicz. Termin: wrzesień-listopad, marzec-kwiecień

TROCHĘ HISTORII
– Zasiedlanie Podkarpacia; fale osadnicze, warunki, które doprowadziły do uformowania się grup etnograficznych prezentowanych w skansenie. Zróżnicowanie religijne.
– Sanocki skansen jako muzeum wzorcowe. Historia, zasady doboru obiektów, podstawowe założenia i ich realizacja na tle muzealnictwa europejskiego.

Forma pracy: wykład, realizacja w Parku Etnograficznym
Prowadzący: mgr Alicja Typrowicz. Termin: wrzesień-listopad, marzec-kwiecień

HISTORIA Z ZIEMI
– Zanim przyszli Słowianie – okolice Sanoka w pradziejach.
– Sanok i okolice w średniowieczu.

Forma pracy: wykład, realizacja w Parku Etnograficznym
Prowadzący: mgr Marcin Glinianowicz. Termin: wrzesień-listopad, marzec-kwiecień