LIGA GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH 2003 Podkarpaccy Liderzy Agroturystyki

7 listopada 2003 r. o godz. 1200 w Ośrodku Wypoczynkowym „Bieszczady” w Myczkowcach odbyła się się Gala Konkursu „Liga Gospodarstw Agroturystycznych”. Podczas uroczystości Marszałek Województwa Podkarpackiego Leszek Deptuła wręczył zwycięskim gospodarstwom statuetki, dyplomy oraz nagrody. W Gali uczestniczyli właściciele zwycięskich gospodarstw agroturystycznych oraz laureaci konkursu, członkowie Kapituły, sponsorzy, patroni medialni, organizatorzy, oraz goście specjalni. W trakcie Gali rozstrzygnięto konkurs dla turystów i przeprowadzono losowanie nagród.
Gala podsumowująca konkurs odbyła się w malowniczo położonym Ośrodku „Bieszczady” w Myczkowcach nad jeziorem Myczkowieckim.
W trakcie Gali organizatorzy konkursu: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Agencja Turystyczno-Promocyjna „Bieszczady” przypomnieli Ideę konkursu oraz jego przebieg. W świetle fleszy, w obecności znakomitych gości nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów, nagród i statuetek. Nagrody w imieniu organizatorów wręczał Marszałek Województwa Podkarpackiego Leszek Deptuła.

Pierwsze miejsce w Konkursie zdobyło gospodarstwo agroturystyczne „Pod Lipą ” pani Czesławy Zawadzkiej z Przychojca k/Leżajska.
Laureatem drugiego miejsca zostało gospodarstwo „Agrolipnica” państwa Iwony i Grzegorza Bałdów z Lipnicy k/ Kolbuszowej, które jednocześnie zostało „Najbardziej Gościnnym Gospodarstwem Agorturystycznym 2003” województwa podkarpackiego (otrzymało najwięcej punktów w głosowaniu turystów).
Na trzeciej pozycji uplasowało się gospodarstwo „U Maciołków” państwa Marii i Adolfa Maciołków z Równi k/Ustrzyk Dolnych.

Kolejnym punktem programu było losowanie nagród dla turystów. W roli „sierotki” wystąpiła gospodyni Ośrodka „Bieszczady”- pani Barbara Jasica. Wylosowano 15 nagród dla turystów, którzy brali udział w głosowaniu na Najgościnniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne. Nagroda główna to pobyt w gospodarstwie agorturystycznym dla 2 osób.
Konkurs zorganizowany w tym roku po raz pierwszy, cieszył się dużą popularnością wśród gospodarstw, jak również wśród turystów. Organizatorzy zachęceni sukcesem inicjatywy już dzisiaj planują kolejne jej edycje. Celem o rganizatorów jest wypromowanie podkarpackiej agroturystyki, tak by została dostrzeżona i miała możliwość zaistnienia nie tylko w naszym regionie ale również poza jego granicami.

Specjalne podziękowania dla:

PZU
Nowy Styl
Rafineria Jasło
Hortino

Patroni Medialni Konkursu:

„Super Nowości” Dziennik Południowo-Wschodniej Polski
Telewizja Polska S. A. Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie

Opracowała Bożena Maczuga