Literackie spotkanie w Cisnej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zapraszają na imprezę poetycką pod nazwą Literackie Spotkania na Pograniczu odbywającej się w ramach cyklu: Pomosty Kultury – Pomosty Literatury. Termin – 30 maja, godz. 18.00 w sali konferencyjnej hotelu „Wołosań” Nadleśnictwa Cisna. W spotkaniu udział wezmą: Janusz Szuber (Polska), Hałyna Kruk (Ukraina, Lwów), Valerij Kupka (Słowacja, Preszów) oraz zaproszeni goście i pracownicy Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, które jest współorganizatorem imprezy.
Moderatorem spotkania będzie Paweł Różyło z Działu Literatury Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.
Janusz Szuber – poeta: To pierwsze nasze spotkanie w tym gronie, przewidujemy czytanie kilku swoich wierszy w wersjach oryginalnych i w tłumaczeniach, ale liczę też na poetycką dyskusję „ponad granicami”. Przecież jeszcze kilka lat temu nasze granice kojarzyły się wyłącznie z drutem kolczastym i uzbrojonymi strażnikami. Dziś obserwujemy zjawisko ich politycznego zanikania i powstawanie w ich miejscu poczucia wzajemnego sąsiedztwa. Chcemy w Cisnej rozmawiać duchu nowej wspólnoty europejskiej, ale bez drobiny nawet polityki.

Warto przypomnieć, że Cisna to ważne miejsce na kulturalnej mapie Podkarpacia. Dwieście lat temu spotkali się tu polscy poeci: Wincenty Pol i Seweryn Goszczyński, którym towarzyszył młody wówczas pisarz Zygmunt Kaczkowski. Wzięli udział we wspólnej wycieczce na szczyt Łopiennika, podziwiając widoki Bieszczadów. Wówczas właśnie zrodził się u Pola pomysł napisania „Pieśni o ziemi naszej”, utworu bardzo drogiego sercom Polaków pod zaborami. W Cisnej przebywał też Aleksander Fredro, który wspomnienia z pobytu utrwalił w pamiętniku „Trzy po trzy”.
Obecnie Cisna może się poszczycić największą sceną poetycką w Polsce: w Festiwalu Bieszczadzkie Anioły bierze udział ponad 10 tysięcy osób zaś sam Turniej Jednego Wiersza w ubiegłym roku zgromadził kilkusetosobową widownię. Właśnie dlatego leśnicy zaproponowali poetyckie spotkanie w tej miejscowości, w nowo wyremontowanym hotelu „Wołosań” Nadleśnictwa Cisna.

Na spotkanie (Hotel „Wołosań”, 30 maja, godz. 18.00) w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.