Konferencja: Las w kulturze polskiej zakończyła swe bieszczadzkie obrady

W dniach 19-21 maja w Cisnej zakończyły się obrady V Ogólnopolskiej Konferencji „Las w kulturze polskiej”. Uczestniczyło w niej 65 przedstawicieli ośrodków akademickich, instytucji kultury oraz takich dyscyplin naukowych jak: historia kultury, historia literatury, archeologia, etnografia i leśnictwo, ale był też muzykolog i powieściopisarz zajmujący się tematyką leśną. Wszyscy byli gośćmi Nadleśnictwa Cisna w hotelu „Wołosań”, który został właśnie oddany do użytku po kapitalnym remoncie.
Organizatorzy konferencji:
– Instytut Historii UWM w Olsztynie
– Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie,
– Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
– Nadleśnictwo Cisna
Honorowy patronat objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Andrzej Matysiak, zaś kierownikiem naukowym był prof. dr hab. Wojciech Łysiak (UWM w Olszynie) – pomysłodawca i główny organizator wszystkich dotychczasowych edycji konferencji.

Referat wstępny poświęcony historii i kulturowym aspektom lasów bieszczadzkich przedstawił Jan Kraczek, dyrektor RDLP w Krośnie. Otwierając konferencję powiedział:
– Sama Cisna i bieszczadzkie lasy posiadają nie tylko cenne walory przyrodnicze, ale również niosą w sobie ogromny ładunek historyczny i ogólnokulturowy. Obrady w tym szczególnym miejscu powinny być owocne i pożyteczne dla wszystkich uczestników konferencji.
Z kolei przedmiotem wystąpienia programowego, autorstwa prof. Wacława Lewandowskiego z UMK w Toruniu były relacje: wiedza o lesie a badania literackie. W inauguracji wzięła udział posłanka Elżbieta Łukacijewska oraz Paweł Sikora, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leśnego, prezes Grupy Bieszczadzkiej GOPR.
W pierwszym dniu uczestnicy mieli okazję podróżować Bieszczadzką Kolejką Leśną, która dziś jest jednym z najbardziej widocznych elementów historii leśnictwa w tych górach. Przejazd ciuchcią do Przysłupia to duża atrakcja turystyczna a jednocześnie bardzo ważny element kulturowy w krajobrazie Bieszczadów. Wieczorem uczestnicy mogli wysłuchać opowieści o rykowisku w Bieszczadach w wykonaniu Adriana Wiśniowskiego z Nadleśnictwa Cisna, laureata Grand Prix konkursu krasomówczego w Gołubiu-Dobrzyniu.
Obrady przez trzy kolejne dni toczyły się w dwóch sekcjach, słuchacze mieli więc możność wybierać interesującą ich tematykę referatów. Wśród 65 wystąpień nie zabrakło również regionalnych akcentów z Podkarpacia. Bardzo interesujący temat zaprezentowała Maria Marciniak, etnograf z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W referacie „Lipa, dąb i jesion w kulturze mieszkańców Podkarpacia”, pokazała jak ogromne znaczenie miały niegdyś gatunki drzew, które dziś nie zawsze bywają przez nas rozpoznawane. Z kolei Katarzyna Obrzut, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie przedstawiła motywy leśne w twórczości Władysława Orkana. Równie ciekawy był referat pt. „Leśnicy a ratownictwo górskie w Bieszczadach”, zaprezentowany przez Grzegorza Chudzika, naczelnika Grupy Bieszczadzkiej GOPR. Cytując księgę wypraw ratunkowych, pokazał wkład leśników w powstanie i rozwój Grupy Bieszczadzkiej, zaprezentował też wybrane sylwetki pionierów ratownictwa w tych górach. Niektóre przytoczone fakty mogą zaskakiwać znawców tematyki bieszczadzkiej, jak choćby ten, że zanim w Bieszczadach pojawili się ratownicy górscy, Nadleśnictwo Stuposiany w roku 1958 zorganizowało z własnej inicjatywy kurs udzielania pierwszej pomocy a zakupiony wówczas ratowniczy tobogan był przez kilka lat jedynym sprzętem ratunkowym w tych górach.
Podkarpacie słynęło niegdyś z flisactwa. Referat na temat jego kulturowych aspektów w naszym regionie zaprezentował Edward Marszałek z RDLP w Krośnie.
– To było ważne wydarzenia w wyjątkowym miejscu. – Powiedział prof. Wojciech Łysiak podsumowując konferencję. – I cenne, bo spotkali się przedstawiciele co najmniej kilkunastu dziedzin nauki i praktyki, ale tylko tacy, którzy na las potrafią patrzeć jak na ogólnonarodowe dobro kultury. Była znakomita okazja do poznania ludzi i wzbogacenia naszej wiedzy o Polsce.
Efektem konferencji będzie wydawana już tradycyjnie publikacja książkowa, zawierająca wszystkie prezentowane referaty.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie