Mianowanie Wiesława Buża i Pawła Bartoszka na stanowiska wicewojewodów podkarpackich

Postanowiono powierzyć obowiązki wicewojewodów podkarpackich dwóm nowym osobom, Wiesławowi Bużowi z Lewicy i Pawłowi Bartoszkowi z PSL. Buż podkreślił swoje zaangażowanie, tłumacząc, że ich rola sprowadza się do nadzorowania realizacji polityki rządowej na terenie Podkarpacia.

Zaledwie kilka tygodni temu, stanowisko wojewody podkarpackiego objęła Teresa Kubas-Hul. Po objęciu funkcji, członkini Platformy Obywatelskiej rozpoczęła tworzenie swojego zespołu. Na stanowisko dyrektora biura gabinetu wybrała Jerzego Tabina, natomiast Bartosz Gubernat został mianowany na stanowisko rzecznika prasowego. Decyzje dotyczące obsady tych kluczowych stanowisk zapadły w ciągu ostatnich dni.