Międzynarodowa ścieżka przyrodnicza już dostępna dla turystów

W poniedziałek 27 września w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Wołosań” w Cisnej odbędzie się uroczyste zakończenie realizacji projektu „Międzynarodowa ścieżka dydaktyczna Udava-Solinka”. To pierwszy tego rodzaju obiekt edukacyjny zrealizowany przez leśników dwóch państw: Polski i Słowacji.
Słowacy swą część ścieżki o długości 2,5 km zrealizowali wcześniej, natomiast leśnicy z Nadleśnictwa Cisna i Komańcza, mając bardziej rozbudowaną trasę do opracowania, zakończyli swą pracę przed kilkoma tygodniami. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
Po polskiej stronie ścieżka prowadzi od stacyjki kolejowej w Balnicy 3,5 kilometrową pętlą przez dawną wieś Solinka (teren Nadleśnictwa Cisna). Tu, prócz dzikich krajobrazów, można podziwiać bieszczadzką przyrodę, łącznie ze stanowiskami bobrów i różnymi aspektami leśnictwa w górach. Tu również istnieje duża szansa na spotkanie tropów dzikiej zwierzyny, w tym wielkich drapieżników. Druga część trasy o długości 5,5 km wiedzie doliną dawnej wsi Balnica. Prócz atrakcji przyrodniczych, spotkać tu można kulturowe ślady po dawnych mieszkańcach: krzyż pańszczyźniany, dawne cerkwisko i kaplicę z wizerunkiem Matki Bożej Leśnej i źródłem wody leczniczej. Ta część trasy kończy się w Woli Michowej.
– Całe przedsięwzięcie ma dla nas ważny wymiar, jeśli chodzi o współpracę transgraniczną, gdyż rzeczywiście znosi ono barierę turystyczną między Polską i Słowacją w bardzo atrakcyjnym obszarze Bieszczadów – mówi Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Krośnie. – Sama ścieżka będzie dodatkową atrakcją dla podróżujących Bieszczadzką Kolejką Leśną latem, a także pozwoli na zimową eksplorację gór ludziom wędrującym na nartach. To ważny wkład leśników w ofertę turystyczną naszego regionu.
Impreza rozpocznie się o godzinie 11.00 krótką konferencją podsumowującą realizację projektu, w której zaprezentowane zostaną najważniejsze aspekty współpracy transgranicznej. Następnie (o godz. 12.30) planowany jest przejazd Bieszczadzką Kolejką Leśną z Majdanu do Balnicy, gdzie o godz. 14.00 na granicy państwowej dokonane zostanie uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej. Dla turystów przygotowano przewodnik po ścieżce w wersji polsko-słowacko-angielskiej.
Edward Marszałek
rzecznik RDLP w Krośnie