Międzynarodowa Wystawa Turystyczna w Jarosławiu

Kolejne przedsięwzięcie „Miasta Eruregionu Karpackiego -razem na rzecz rozwoju turystyki” zostanie zrealizowane w Jarosławiu w dniach 20 – 21 sierpnia, dzięki finansowemu wsparciu z Funduszu Małych Projektów PHARE, zarządzanego przez Stowarzyszenie Eurokarpaty. W tym czasie odbędzie się Wystawa Turystyczna, w której uczestniczyć będą przedstawiciele kilku miast z Polski, jak również swoje oferty przedstawią miasta reprezentujące Ukrainę, Słowację, Węgry i Rumunię. Wystawa Turystyczna, na którą bardzo
serdecznie zapraszamy, odbędzie się w Hali Sportowej MOSiR przy ulicy Sikorskiego w Jarosławiu, w godzinach od 10.00 do 17.30. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.
Celem projektu są działania zmierzające do stworzenia organizacyjnych ram oraz zaplecza instytucjonalnego dla rozwoju współpracy turystycznej ośrodków miejskich z obszaru Euroregionu Karpackiego.W ramach projektu przy Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Miasta otworzone zostanie Biuro Współpracy Turystycznej Miast Euroregionu Karpackiego.

Barbara Brzezińska
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta