Międzynarodowy Szlak Rowerowy

Projekt Powiatu Krośnieńskiego pn. „Beskidzkie Muzea – Transgraniczny Szlak Rowerowy” został zakwalifikowany do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006.
Projekt ten został najwyżej oceniony spośród wszystkich zgłoszonych do Euroregionu Karpackiego. Autorką i inicjatorką projektu jest Elżbieta Sikorska kierownik Referatu Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Krośnie. Partnerami są gminy: Rymanów, Iwonicz Zdrój, Dukla, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, miasto Krosno, Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”, a także partnerzy słowaccy.
Zadaniem LOT będzie nadzór merytoryczny nad realizacją projektu, natomiast gminy uczestniczyć będą w wytyczeniu tras na swoich terenach.
Celem projektu jest wzmocnienie możliwości rozwoju turystyki na pograniczu polsko – słowackim w powiecie krośnieńskim i obvodach: Svidnik, Stropkov i Humenne. Szlak wytyczony zostanie na terenach, których głównymi atutami są: wyjątkowe walory przyrodnicze, czyste środowisko naturalne, bogate dziedzictwo kulturowe. To otaczająca przyroda oraz istniejące placówki muzealne, unikatowe eksponaty i zbiory stanowią podstawę projektu tworzącego pętlę opartą o 16 obiektów muzealnych. Wybór turystyki rowerowej łączącej elementy rekreacji z elementami kulturowymi i poznawczymi dodatkowo uatrakcyjni nowy produkt turystyczny.
Szczegółowy przebieg trasy zostanie uzgodniony z partnerami projektu, którzy wytypowali w większości mało uczęszczane drogi lokalne o dobrej nawierzchni przebiegające przez najbardziej atrakcyjne tereny. Przemierzający ten szlak będą mieli możliwość obcowania z cenną przyrodą Beskidu Niskiego i Pogórza. Trasa będzie miała długość 350 km, po stronie polskiej 250 km, po stronie słowackiej 100 km.
Na całej długości oznakowana zostanie tablicami informacyjnymi, powstanie strona internetowa w wersji polskiej, słowackiej i angielskiej z linkami do wszystkich partnerów projektu.
Na trasie szlaku znajdą się placówki różniące się między sobą charakterem zbiorów, wielkością, a także znaczeniem. Najważniejsze z nich o randze światowej to: Muzeum twórcy pop – artu Andy Warchola w Medzilaborcach, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce, Muzeum Podkarpackie w Krośnie. Na uwagę zasługują również placówki o znaczeniu krajowym jak: Muzeum Wojenne i Muzeum Kultury Ukraińsko – Ruskiej w Śvidniku, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli, Muzeum zamkowe na Kamieńcu. Nie mniej ciekawe zbiory posiadają mało znane izby muzealne w Olchowcu, Odrzykoniu, Krościenku Wyżnym, Rymanowie i Krośnie. Połączenie tych obiektów na trasie przebiegającej przez tereny wyjątkowo cenne pod względem przyrodniczym po obu stronach granicy sprawi, iż szlak ten cieszyć się będzie popularnością zarówno wśród turystów polskich i słowackich, jak też, dzięki odpowiedniej promocji wśród turystów z innych zakątków Europy i świata.
Realizacja projektu rozpocznie się w marcu 2007 r. i potrwa 7 miesięcy.
Całkowity koszt projektu to 90 841 zł, z czego 75 % wartości projektu dofinansuje EFRR, 10 % stanowi dotacja z budżetu państwa, a 15 % wkład własny powiatu.

Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Krośnie
Ewa Bukowiecka