Ministerstwo Kultury pomoże muzeum w Sanoku

Muzeum Historyczne w Sanoku otrzyma dotację resortu kultury na rozbudowę zamku – siedziby muzeum, w którym znajduje się największa kolekcja dzieł tragicznie zmarłego malarza Zdzisława Beksińskiego

O dotację wniosła w piątek Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Na posiedzeniu komisji jej wniosek poparła wiceminister kultury Agnieszka Odorowicz. – W tym roku Ministerstwo Kultury przeznaczyło dla sanockiego muzeum dotację w wysokości 300 tys. zł – poinformowała wiceminister. Zapewniła, że również w przyszłym roku resort przeznaczy dotację na rozbudowę tej placówki.

Władze Muzeum Historycznego planują odbudowę południowego skrzydła zamku. Będzie się tam mieścić największy zbiór dzieł Beksińskiego. To właśnie muzeum w Sanoku, rodzinnym mieście Beksińskiego, malarz w testamencie zapisał cały swój dorobek artystyczny. Koszty inwentaryzacji i zabezpieczenia tej kolekcji są szacowane na kilkaset tysięcy złotych. Tymczasem muzeum balansuje na granicy utraty płynności finansowej.