Moneta 2 zł z Przemyślem

Narodowy Bank Polski w sierpniu wprowadzi do obiegu kolejną monetę z serii „Historyczne miasta w Polsce” – tym razem upamiętniającą Przemyśl. Moneta o nominale 2 zł poświęcona naszemu miastu zostanie wybita w stopie Nordic Gold, w nakładzie jednego tysiąca sztuk. Rewers monety będzie przedstawiał wizerunek przemyskiej Bazyliki Archikatedralnej. Natomiast na awersie zobaczymy godło RP oraz stylizowany fragment muru miejskiego z blankami i bramą o rozwartych wrotach.
Narodowy Bank Polski rozpoczął emisję serii monet „Historyczne miasta w Polsce” we wrześniu 2005 r. Serię zainaugurowała moneta poświęcona Gnieznu. Moneta przemyska będzie dwudziestą czwartą w tej serii, a do kwietnia 2008 roku zostaną wyemitowane łącznie 32 monety. Seria ma upamiętniać miasta o ponad 500-letniej historii, które wniosły wyjątkowy wkład w rozwój poszczególnych regionów i państwowości Polski.
Wyboru miast dokonał zespół historyków, któremu przewodniczył profesor Henryk Samsonowicz.
Przypomnijmy, w 2005 roku Poczta Polska wprowadziła do biegu znaczki pocztowe przedstawiające prezbiterium Bazyliki Archikatedralnej i Wieżę Katedralną, również o nominale 2 zł.