Uczcili pamięć profesora Władysława Szafera

Do 15 czerwca 2007 r. w sali wystawienniczej Nadleśnictwa Tuszyma czynna będzie wystawa prac plastycznych i okazów przyrodniczych pt. „Wśród ogrodów i lasów”. Jej organizatorami są: Klub Środowisk Twórczych, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera oraz miejscowe nadleśnictwo. W kwietniu odbyło się uroczyste jej otwarcie połączone z wieczornicą poświęconą obchodzonej niedawno 120. rocznicy urodzin Władysława Szafera.
To już 58. wystawa prac mieleckiego Klubu Środowisk Twórczych. Tym razem swe prace prezentuje 23 artystów dorosłych oraz uczniowie koła fotograficznego Szkoły Podstawowej w Tuszymie.

– Pamiętamy, że profesor Szafer był związany z terenem Puszczy Sandomierskiej; ukończył Szkołę Powszechną w Mielcu oraz Gimnazjum im. Konarskiego w Rzeszowie. – Zaznaczył Zygmunt Jurasz, nadleśniczy Nadleśnictwa Tuszyma. – Był wybitnym botanikiem, ale i leśnikiem, gdyż w latach 1912-1914 wykładał w Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie.

Profesor Szafer w swej działalności naukowej poświęcił też nieco miejsca Puszczy Sandomierskiej, gdzie spędził swą młodość. W 1912 roku pisał: „…cenne zabytki ginącej puszczy ochraniane być powinny…” Do takich obiektów zaliczył „…małą partię leśną w lesie cyranowskim.”. Od 1960 roku na terenie lasów Nadleśnictwa Tuszyma istnieje rezerwat „Buczyna w Cyrance”, którego patronem jest właśnie Profesor Władysław Szafer.

Wystawa „Wśród ogrodów i lasów” prezentuje prace poświęcone przyrodzie, wykonane w różnych technikach twórczych: rzeźbę, haft, korzenioplastykę, malarstwo i fotografię. Uzupełnieniem wystawy są naturalne okazy przyrodnicze, pochodzące z tuszymskich lasów. Wystawę można oglądać w dni powszednie w godz. od 700 do 1500 – wstęp wolny.

Edward Marszałek