Muzeum podoba się młodzieży – Muzeum Ziemi Przemyskiej

Choć wygląd budynku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej wywołuje skrajne komentarze, to jedno nie podlega dyskusji – podoba się on młodzieży. Nową siedzibę upodobali sobie miłośnicy tańców nowoczesnych. Na schodach prowadzących do głównego wejścia, od czasu do czasu, można podziwiać młodzież wykonującą ruchy, które nie jedną osobę wprawią w zachwyt.
Wniosek z tego płynie jeden. Wszak, gdyby architektura była inna to spodobałaby się młodzieży?
Być może kiedyś muzealne schody zastąpią, jako nieformalne miejsce spotkań, pomnik Adama Mickiewicza. Ale o tym zadecyduje już czas…
Na koniec warto dodać, że walory architektoniczne muzeum dostrzegli nie tylk tancerze. Budynek Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej otrzymał nominacje do najbardziej prestiżowej Europejskiej Nagrody Architektonicznej im. Miesa van der Rohe 2008. Nagroda Miesa van der Rohe przyznawana jest europejskim współczesnym realizacjom architektonicznym w uznaniu ich walorów zarówno konceptualnych, technicznych jak i konstrukcyjnych.
Międzynarodowa komisja składająca się z grona niezależnych architektów z całej Europy przyznaje nagrodę co dwa lata. Wśród znakomitości, które otrzymały to prestiżowe wyróżnienie znaleźli się m.in. Zaha Hadid, Rafael Moneo, Norman Foster i wielu innych wyśmienitych architektów.