MUZEUM REGIONALNE W STALOWEJ WOLI ZNOWU WŚRÓD NAJLEPSZYCH W KRAJU

Podobnie jak rok temu, również tego roku Muzeum Regionalne w Stalowej Woli święciło triumfy w konkursie ministerialnym „Wydarzenie Muzealne Roku, Sybilla 2007”, zdobywając statuetkę Sybilli za wystawę „COP dla przyszłości” i dwa wyróżnienia (program edukacyjny „Galeria przez Dotyk” i wystawa „Narodziny Stalowej Woli 1938”). Konkurs ten jest najbardziej prestiżowy w polskim muzealnictwie. Jego celem jest uhonorowanie najciekawszych inicjatyw z zakresu wszystkich dziedzin działalności muzealnej. (…) Wyróżnienie w konkursie jest podkreśleniem najwyższej rangi instytucji muzealnej na mapie kulturalnej kraju – zapewniają organizatorzy.
Nagrody przyznawane są w 10 kategoriach. W Polsce istnieje około 800 muzeów, każde z nich może zgłosić swoje dokonania do nagrody. W tym roku napłynęło 220 zgłoszeń. Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. Jerzego Malinowskiego z UMK w Toruniu, specjalizującego się m.in. w historii sztuki nowoczesnej, przyznała Grand Prix oraz 29 nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach. Laureatami było 17 placówek muzealnych z 10 miast. Trzy pierwsze miejsca niosą ze sobą nagrody finansowe.
Zdobywcy pierwszych lokat otrzymują ponadto pamiątkową statuetkę Sybilli, autorstwa Zofii Wolskiej. Sybilla, imię starożytnej wyroczni, w nazwie konkursu nawiązuje do słynnej Świątyni Sybilli w Puławach, kolebki polskiego muzealnictwa.
Tego roku jury ustawiło poprzeczkę bardzo wysoko. W pięciu spośród 10 kategorii nie przyznano pierwszego miejsca. W 7 kategoriach nikt nie zdobył II nagrody, a w czterech – trzeciej, ale też były kategorie, gdzie przyznawano po dwie drugie lub trzecie nagrody. Ogółem rozdano 5 pierwszych nagród, 8 drugich, 7 trzecich i 9 wyróżnień.
Większość nagród powędrowała do największych polskich muzeów. Same muzea warszawskie otrzymały łącznie 6 nagród i wyróżnień, spośród których aż 4 (w tym Grand Prix) otrzymało Muzeum Pałac w Wilanowie. Do Gdańska trafiło 5 nagród i wyróżnień, do Krakowa i Wrocławia po 4, a Muzeum Narodowe w Poznaniu zdobyło 3 wyróżnienia. Poza tym po jednej nagrodzie lub wyróżnieniu zdobyły muzea z Gliwic, Malborka, Kazimierza Dolnego i Paczkowa – ale żadne z nich nie otrzymało Sybilli.
Na tym tle Muzeum Regionalne w Stalowej Woli prezentuje się znakomicie z jedną Sybillą i dwoma wyróżnieniami.
Pierwszym miejscem i statuetką Sybilli nagrodzona została stalowowolska wystawa multimedialna „COP dla przyszłości”(komisarz wystawy: Lucyna Mizera, współpraca Krzysztof Adamek; autor scenariusza: Lucyna Mizera, współpraca Krzysztof Adamek), w najbardziej obleganej (47 zgłoszeń) kategorii: wystawy historyczne, biograficzne i literackie, wyprzedzając Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Historyczna Miasta Krakowa, Muzeum Zamkowe w Malborku i Muzeum Narodowe w Poznaniu.
W kategorii: programy edukacyjne, oświatowo-wychowawcze i promocyjne stalowowolska placówka zdobyła wyróżnienie za program edukacyjny dla osób z dysfunkcją wzroku „Galeria przez Dotyk”(autor scenariusza: Lucyna Mizera).
Przypomnijmy, że rok temu w tej kategorii Stalowa Wola uzyskała pierwszą lokatę, za program edukacyjny „Turystyczny Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich”
Wyróżnienie w kategorii dokonania z zakresu zarządzania i organizacji stalowowolskie muzeum otrzymało za organizację wystawy stałej Narodziny Stalowej Woli 1938 (kierownik projektu: Lucyna Mizera, kurator wystawy: Aneta Garanty). Równorzędne wyróżnienie dostały Muzea: Narodowe w Krakowie i Gazownictwa w Paczkowie. W tej kategorii nie przyznano I ani III nagrody, drugą otrzymało Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
– Warto podkreślić, że dwie trzecie naszych nagród, czyli Sybillę i jedno z wyróżnień otrzymaliśmy za „produkty regionalne” – przedsięwzięcia ściśle związane z naszym regionem: z historią Centralnego Okręgu Przemysłowego i Stalowej Woli – mówi dyrektor Lucyna Mizera. – Historia gospodarcza II Rzeczpospolitej i styl art déco, który promujemy na wystawie w Hutniku, okazały się bardzo atrakcyjne nie tylko dla naszych gości, którzy nie szczędzą nam pochwał, ale też dla historyków sztuki, profesorów związanych z najbardziej prestiżowymi uczelniami polskimi, którzy zasiadali w jury.
To trzeci sukces stalowowolskiego muzeum w tym konkursie. Pierwszy miał miejsce w roku 2002, wówczas ministerstwo przyznało II nagrodę za adaptację i zagospodarowanie budynku przy Sandomierskiej 1, gdzie mieści się Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Drugi – zaledwie rok temu, gdy dyrektor Lucyna Mizera też trzykrotnie wychodziła po nagrody.
Anna Garbacz
Fotografie:
0025 Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie, 16 maja 2008: Sybillę z rąk przewodniczącego jury, prof. Jerzego Malinowskiego, i Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego odbiera Lucyna Mizera, dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, razem ze współautorem nagrodzonej wystawy, Krzysztofem Adamkiem.
0045 Zamek Królewski w Warszawie, 16 maja 2008 r. Delegacja Muzeum Regionalnego po uroczystości wręczania Sybilli. Od lewej: Ze statuetką dyrektor Lucyna Mizera, autorka scenariusza wystawy „COP dla przyszłości”; Krzysztof Adamek, współautor tegoż scenariusza; Aneta Garanty, kurator wystawy „Narodziny Stalowej Woli 1938”; wicedyrektor Wanda Giecko, sprawująca nadzór inżynierski nad adaptacją pomieszczeń tejże wystawy; Anna Szlązak, koordynator programu edukacyjnego Galerii przez Dotyk.