VIII AMATORSKIE INTEGRACYJNE MISTRZOSTWA MCDONALDS

VIII AMATORSKIE INTEGRACYJNE MISTRZOSTWA MCDONALDS W PŁYWANIU CMOLAS 2008

ORGANIZATOR:
1. Restauracje McDonalds w Rzeszowie i Krośnie.
2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie.
3. Publiczne Gimnazjum w Cmolasie.
4. Szkoła Podstawowa w Cmolasie.

TERMIN:
14 CZERWCA 2008 – / sobota godz.10.00./

MIEJSCE ZAWODÓW:
Pływalnia OWiR w Cmolasie
Długość: 25 m. Ilość torów: 6. Temperatura wody: min 28oC

POMIAR CZASU: ręczny

UCZESTNICTWO:
Prawo startu w zawodach mają wszyscy sympatycy pływania, którzy nie reprezentują klubów sportowych co najmniej od roku. Są zdrowi i umieją pływać.

Osoby niepełnosprawne wpisują na karcie startowej rodzaj niepełnosprawności i podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach pływackich. W przypadku dzieci i młodzieży oświadczenia podpisują rodzice lub opiekunowie.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia zawodników można dokonywać na kartach startowych dostępnych:
Biuro Pływalni w Cmolasie, tel./fax 7445454, e-mail [email protected]
Restauracje McDonalds w Rzeszowie i Krośnie,
Publiczne Gimnazjum w Cmolasie,
Szkoła Podstawowa w Cmolasie

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12-06-2008r. (czwartek)

PRZEPISY TECHNICZNE:
Zawody będą przeprowadzone w poszczególnych kategoriach wiekowych seriami na czas. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.

Kategorie i style pływania

1. 25m Stylem dowolnym dziewcząt i chłopców (rok urodzenia 1998 i młodsi , SP, klasa I, II, III)

2. 50m Stylem dowolnym dziewcząt i chłopców (rok urodzenia 1997 – 1996 – 1995, SP klasy IV, V, VI,)

3. 50m Stylem dowolnym dziewcząt i chłopców (rok urodzenia 1994 – 1993 – 1992, gimnazjum)

4. 50m Stylem dowolnym dziewcząt i chłopców (rok urodzenia 1991 – 1990 – 1989 -1988 szkoły średnie)

5. 50m Stylem dowolnym kobiet i mężczyzn (rok urodzenia od 1987 do 1973)

6. 50m Stylem dowolnym kobiet i mężczyzn (rok urodzenia 1972 i starsi)

NIEPEŁNOSPRAWNI

7. 25m Stylem dowolnym dziewcząt i chłopców ( rok urodzenia 1998 i młodsi , SP, klasa I, II, III)

8. 25m Stylem dowolnym dziewcząt i chłopców ( rok urodzenia 1997 – 1996 – 1995, SP klasy IV, V, VI, )

9. 25m Stylem dowolnym dziewcząt i chłopców ( rok urodzenia 1994 – 1993 – 1992, Gimnazjum)

10. 25m Stylem dowolnym dziewcząt i chłopców ( rok urodzenia 1991 – 1990 – 1989, 1988, szkoły średnie)

11. 25m Stylem dowolnym kobiet i mężczyzn ( rok urodzenia od 1987 do 1973 )

12. 25m Stylem dowolnym kobiet i mężczyzn ( rok urodzenia 1972 i starsi)

Sztafeta rodzinna , 4 x 25m
UWAGA:
DRUŻYNA MOŻE SKLADAĆ SIĘ TYLKO Z NAJBLIŻSZEJ RODZINY

Uwaga:
Każdy zawodnik może wystartować w 1-dnej konkurencji oraz sztafecie rodzinnej

PROGRAM ZAWODÓW: 14.06.2008r / sobota /:

1. godz. 9.30. – rozpływanie zawodników.
2. godz.10.00. – uroczyste otwarcie.
3. godz. 10.10. – starty zawodników.
4. godz. 12.00. – planowane zakończenie zawodów.

NAGRODY:

1 – 3 miejsce we wszystkich kategoriach – medale, dyplomy i niespodzianki

Wiadomość została nadesłana przez: Iwona, [email protected]