Na Podkarpaciu Wigilijnie

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zorganizowały po raz pierwszy Galę Finałową „Prezentacji Potraw i Obrzędów Bożonarodzeniowych”. Impreza ukazała bogactwo bożonarodzeniowych tradycji i obrzędów, które zachowały się na Podkarpaciu. W wielu miejscowościach regionu pielęgnują je Koła Gospodyń Wiejskich, głęboko zakorzenione w kulturze polskiej wsi, które zabiegają o podtrzymanie polskiej tradycji kulinarnej, jak i zwyczajów i obrzędów ludowych. To właśnie m.in. dzięki współpracy z nimi udało się zidentyfikować już wiele produktów tradycyjnych i regionalnych, które są wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i są niewątpliwie wizytówką naszego regionu.
W Gali Finałowej uczestniczyło 12 Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Podkarpacia, które charakteryzują się dużym potencjałem, długoletnim stażem i ciągłością działalności, a przede wszystkim szczególnymi osiągnięciami kulturalnymi i kulinarnymi. Finałowa 12-tka została wyłoniona przez Kapitułę Konkursową z ponad 60 przesłanych do konkursu zgłoszeń. Kapituła oceniała przesłane przez uczestników nagrania audiowizualne zawierające prezentację obrzędów i zwyczajów bożonarodzeniowych w różnych częściach województwa. Trzy najlepiej przygotowane prezentacje zostały przedstawione podczas Gali Finałowej w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie
Podczas prezentacji uwagę zwracały pierogi z mąki gryczanej prezentowane przez KGW z Oparówki w powiecie strzyżowskim. – Ta potrawa była znana już w 1895 roku – mówi Eugenia Kleczyńska, jedna z członkiń.
Rzadkim specjałem okazały się także bobalki z makiem prezentowane przez KGW z Sieniawy w powiecie rymanowskim. .
Krzysztof Zieliński