Nadleśnictwa Cisna i Wetlina zostaną połączone

Zgodnie z zarządzeniem nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 12 listopada 2009 roku z dniem 1 stycznia 2010 roku Nadleśnictwo Wetlina zostanie połączone z Nadleśnictwem Cisna. Jednostka ta posiadać będzie powierzchnię 20.132,81 ha.
Łączenie dwóch bieszczadzkich jednostek rozważano już 10 lat temu, gdy po powiększeniu Bieszczadzkiego Parku Narodowego Nadleśnictwo Wetlina zostało okrojone do niecałych 8 tys. ha. Kolejny projekt fuzji przygotowano przed kilku laty. Wybudowana wówczas siedziba Nadleśnictwa Cisna przewidziana została już pod potrzeby jednostki o większej powierzchni leśnej i większej liczbie pracowników biura.
– Harmonogram łączenia nadleśnictw został szczegółowo rozpisany i jest w trakcie realizacji. Nadleśnictwo Cisna w nowym kształcie przejmuje wszystkie aktywa i pasywa Nadleśnictwa Wetlina, jest też nowym pracodawcą dla wszystkich zatrudnionych w likwidowanej jednostce – wyjaśnia Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Krośnie. – Podjęta decyzja uzasadniona jest nie tylko względami ekonomicznymi; budynek siedziby Nadleśnictwa Wetlina nie odpowiadał już wymogom jakie spełniać musi współczesne biuro. Na ten fakt niejednokrotnie zwracały uwagę organy kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej. Dla mnie najistotniejszym w tej sytuacji jest fakt, że nie przewiduje się zwolnień pracowników w związku z tą reorganizacją.
Nadleśnictwo Cisna w nowych granicach składać się będzie z dwóch obrębów leśnych: Cisna o powierzchni: 12.182,03 ha i Wetlina o powierzchni: 7.950,78 ha. W skład RDLP w Krośnie wchodzić będzie 26, a nie jak dotychczas 27, jednostek.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie