Nekropolia z czasów I Wojny Światowej

Odrestaurowany cmentarz wojskowy z I Wojny Światowej otwarto w Werchracie w powiecie lubaczowskim. W czerwcu w 1915 roku rozegrała się tam bitwa między wojskiem Austriackim i Rosyjskim. Cmentarz dla poległych wytyczono na terenie okalającym cerkiew grecko-katolicką. Kilka lat temu, zaniedbaną nekropolią, zainteresował się dyrektor miejscowej szkoły Grzegorz Chmielowiec. Historyk dokładnie zinwentaryzował i wymierzył obiekt. Po spotkaniu z przedstawicielami austriackiego Czarnego Krzyża w 2002 roku zapadła decyzja o odnowieniu cmentarza. Nowe krzyże wykonane zostały z bruśnieńskiego kamienia. Znajduje się tam 51 pojedyńczych mogił i 29 zbiorowych. Na uroczystości otwarcia nekropolii w Werchracie przybyła między innymi 100-osobowa delegacja Austriaków.