Nowa strona dla pasjonatów Linii Mołotowa

Pod patronatem portalu internetowego bieszczady24.pl z inicjatywy miejscowych regionalistów, członków Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” , zarazem miłośników historycznych fortyfikacji, powstaje strona internetowa www.liniamolotowa.pl, poświęcona umocnieniom tzw. „Linii Mołotowa” oraz niemieckim umocnieniom nadgranicznym z lat 1939-41. Twórcy pragną przybliżyć nie tylko mieszkańcom regionu, ale i wszystkim zainteresowanym tą tematyką, jeden z trudniejszych okresów w historii Sanoka i Bieszczadów, a także ukazać zabytki sztuki fortyfikacyjnej zbudowane przed z góra pół wiekiem.
Pragnieniem ich jest zarazem zachowanie tych niemych świadków przeszłości, dla przyszłych pokoleń, by historię swojego regionu mogły poznawać nie tylko z podręczników do historii. Strona ta jest dopiero w budowie, lecz sukcesywnie będzie się zapełniać nowymi informacjami z prowadzonych badań, zdjęciami, grafikami itp.

Autorzy proszą jednocześnie, by osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat wspomnianych umocnień, zechciały się nimi podzielić na łamach powstającej strony. Oczywiście wszelkie, pozyskane w ten sposób dane zostaną opatrzone imieniem i nazwiskiem osoby, która je przekazała.
Przypominamy zarazem, że obiekty tzw. „Linii Mołotowa” oraz ich niemieckie odpowiedniki można oglądać, korzystając z wytyczonego przez Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów www.btc.bieszczady.pl we współpracy z Urzędem Miasta Sanoka a przy wydatnej pomocy wszystkich, nadsańskich samorządów od Soliny do Dynowa, rowerowego szlaku historycznego.

Należy jednak zachować ostrożność i nie wchodzić do wnętrz, gdyż obiekty nie są zabezpieczone, a stan ich zachowania jest różny. Informują o tym stosowne tabliczki na szlaku. Jeśli w przyszłości obiekty te zostaną zagospodarowane, mogą stać się dużą atrakcją turystyczna, podobnie jak bunkier obok hotelu „Gomada” w Przemyślu czy też fort „Łetownia”.

Więcej informacji o „Lini Mołotowa” na stronie http://www.liniamolotowa.pl