Nowe odznaki PTTK

Informujemy, że zostały ustanowione nowe odznaki turystyczne PTTK: Odznaka „60-lecia PTTK” i Odznaka „75 lat GOT PTTK”. Szczegóły odznak i regulaminy ich otrzymania znajdują się na stronach internetowych ZG PTTK http://www.60lat.pttk.pl/node/36 i KTG ZG PTTK http://ktg.pttk.pl/index.php?mod=news&act=showfull&id=1280437110

Wiadomość została nadesłana przez: Ludwik Szymański