Nowość na podkarpackim rynku wydawniczym

W 2001 roku rzeszowski Instytut Pamięci Narodowej przygotował wystawę „Getta i obozy dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie podczas II wojny światowej”. Obecnie ukazał się album fotograficzny będący pokłosiem tej wystawy.
Album zawiera kilkaset zdjęć, częściowo już publikowanych i znanych. Fachowy opis przygotowała dr Elżbieta Rączy. Autorka korzystała z wielu archiwów, w tym zagranicznych, wspomnień uczestników wydarzeń, a także licznych publikacji naukowych, w tym własnych badań. Współczesne fotografie wykonał Igor Witowicz.

Żydzi stanowili znaczny odsetek ludności przedwojennej rzeszowszczyzny – nie mniej niż 120 tysięcy osób. W albumie można zobaczyć życie Żydów przed wojną, najczęściej są to fotografie rodzin oraz sceny uliczne.

Plan zagłady realizowany był etapami i zdjęcia zamieszczone w albumie. dokumentujące to. Najpierw następowały drobne szykany, nakaz założenia opasek, wprowadzanie ustaw antyżydowskich, później izolacja w gettach, grabież mienia, nakaz przymusowej pracy, wreszcie wywózka do obozów zagłady czy miejsc masowych mordów. Do ciekawszych należą fotografie Maxa Kirnbergera. Ten niemiecki oficer w 1940 roku stacjonował w Rzeszowie i jako zapalony fotograf wykonał wiele cennych zdjęć. Są także zdjęcia wykonane przez Niemców, dokumentujące ich czyny.

W albumie uwzględniono również fotografie z obozu zagłady w Bełżcu, który choć nie leży na rzeszowszczyźnie, to jednak był miejscem, w którym wielu Żydów z naszego regionu poniosło śmierć.