Nowy zbiornik retencyjny Narol – Młynki

W ramach przyjętego przez województwo podkarpackie Programu Małej Retencji Wodnej, ze środków Marszałka Województwa Podkarpackiego Leszka Deptuły, budżetu gminy Narol oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została sfinansowana budowa zbiornika wodnego w Narolu (powiat lubaczowski). Łączna wartość rozpoczętych w październiku 2000 r. robót budowlano-montażowych wyniosła 600 tys. zł.
Uroczyste przekazanie do eksploatacji zbiornika odbędzie się w dniu 18 czerwca o godz. 12.00.
Zbiornik „Narol – Młynki” położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Tanwi. Posiada pojemność 33 600 m³, powierzchnię lustra wody 2,80 ha oraz średnią głębokość około 1,20 m.
Lokalizacja zbiornika jest wyjątkowo korzystna. Zlewnia rzeki Tanwi należy do zasobnych w czyste wody z uwagi na ich źródliskowy charakter oraz 70% udział w zlewni terenów zalesionych, a także bliskie sąsiedztwo Południowo-roztoczańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku krajobrazowego Puszczy Solskiej.