O żubrach w Karpatach międzynarodowo

Różne aspekty ochrony żubra w Karpatach były tematem spotkania Komisji Hodowlanej do spraw ochrony i hodowli bieszczadzkich żubrów z przedstawicielami Słowacji i Ukrainy, które odbyło się 30 czerwca w biurze RDLP w Krośnie.
Decyzją Edwarda Balwierczaka, dyrektora RDLP w Krośnie, z dnia 15 czerwca 2009 roku powołana została Komisja Hodowlana do spraw ochrony i hodowli żubrów, w skład której weszli: Piotr Brewczyński, naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów Leśnych RDLP w Krośnie (jako koordynator), Wanda Olech-Piasecka z SGGW, Kajetan Perzanowski z PAN, Mirosław Welz, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz nadleśniczowie: Jan Mazur (Nadl. Stuposiany) i Piotr Łański (Nadl. Komańcza). Zadaniem komisji jest opracowywanie propozycji działań w dziedzinie ochrony żubra i formułowanie wniosków w tej kwestii.
– Uważamy za konieczne wypracowanie krótko– i długoterminowych szczegółowych zasad gospodarowania populacją bieszczadzkich żubrów, uwzględniających sytuację zdrowotną, demograficzną i zdarzenia losowe – twierdzi koordynator Piotr Brewczyński.
Pierwsze spotkanie komisji odbyło się w międzynarodowym składzie. Stronę ukraińską reprezentowała Oksana Maryskevych z Akademii Nauk Ukrainy, zaś słowacką: Stefan Pčola i Juraj Minarčin z Parku Narodowego Połoniny. Obecny był również Jan Szafrański, dyrektor Magurskiego Parku Narodowego.
Na wstępie przedstawiono kompleksową informację o rozmieszczeniu karpackich stad żubrów, kondycji populacji i zagrożeń z tytułu chorób zakaźnych na obszarze przygranicznym trzech sąsiadujących państw, na terenie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Polska posiada tu prawie 300 żyjących na wolności żubrów, Słowacja 8, zaś Ukraina tylko 7 osobników.
– Ukraina chce przywrócić stada wolnościowe żubra linii górskiej. – deklarowała Oksana Maryskevych. – Wiosną tego roku, dzięki pomocy Stowarzyszenia Miłośników Żubrów z Polski przywieźliśmy w Beskidy Skolskie sześć osobników pochodzących z Niemiec. Wkrótce powinny one opuścić zagrodę kwarantannową. Chcemy stworzyć plan ochrony tego gatunku w naszym kraju i z pomocą, między innymi leśników z Polski, przywrócić w naszym kraju stan żubrów sprzed lat. Obecnie na całej Ukrainie żyje około 300 żubrów, jednak kilkanaście lat temu było ich tu ponad 700.
Uczestnicy spotkania uznali za niezbędne: stały monitoring liczebności i stanu zdrowotnego stad oraz wymianę informacji na temat żubrów, rozszerzenie areału występowania żubra po obu stronach Karpat. Stwierdzono, że w polskiej części gór dobre warunki do bytowania żubra istnieją także w Beskidzie Niskim, zwłaszcza na obszarze Magurskiego Parku Narodowego.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie