Obchody Roku Słowackiegow Muzeum w Przemyślu

Rok 2009 został ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Juliusza Słowackiego (poeta urodził się 4 września 1809 roku w Krzemieńcu, zmarł 2 kwietnia 1849 roku w Paryżu).
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej włączyło się w obchody Roku Słowackiego cyklem imprez: wystawą otwieraną w nowym gmachu w dniu 2 kwietnia oraz Spotkaniem naukowców, literatów, muzealników i artystów „Dialog Dwóch Kultur” w sierpniu i wrześniu w Krzemieńcu.
Wystawa organizowana pod hasłem „Rok Słowackiego” to duże przedsięwzięcie będące częścią uroczystości inaugurujących obchody organizowane w Przemyślu i na Podkarpaciu.
Składa się ona z trzech różnych tematycznie wystaw:
1. „Krzemieniec – Miasto Wielkiej Tęsknoty” . Jest to wystawa użyczona przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Opowiada ona o Krzemieńcu, słynnych „Wołyńskich Atenach”, tak zasłużonym dla polskiego szkolnictwa, kultury i sztuki. Podstawowe zagadnienia, zilustrowane fotografiami, dokumentami oraz eksponatami, to piękno krajobrazu i architektury, Liceum Krzemienieckie, miasto i ludzie, powojenne losy krzemieńczan, pamięć o Juliuszu Słowackim. By przybliżyć te zagadnienia podczas trwania wystawy będzie prezentowany pokaz slajdów przygotowany przez MNZP.
2. „Juliusz Słowacki – Godzina myśli”. Wystawa zostanie urządzona w oparciu o zbiory Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Zostaną na niej zaprezentowane dzieła odnoszące się bezpośrednio do życia i twórczości Juliusza Słowackiego. Poza licznymi portretami poety, zarówno malarskimi, jak też zrealizowanymi na medalach i plakietach, przedstawieniami miejsc związanych z jego biografią, znajdą się ilustracje do utworów wieszcza różnych artystów, w tym Jacka Malczewskiego, Wojciecha Gersona, czy Stanisława Wyspiańskiego. Dla bibliofili proponujemy pierwsze wydania kilku dzieł poety.
3. „Pasje Ludwika Gronowskiego – nauczyciela Liceum Krzemienieckiego”. Wystawa fotograficzna ze zbiorów córki – Hanny Gronowskiej – Szaniawskiej, jest pierwszą po wojnie pełną (około 120 prac) prezentacją dorobku tego fotografa. Ludwik Gronowski jest trzecim, obok Stanisława Sheybala i Henryka Hermanowicza, artystą fotografikiem związanym na trwałe z tradycją miasta Juliusza Słowackiego.
Poza wystawą główną Muzeum proponuje trzy wystawy towarzyszące:
– wystawę poplenerową IX Warsztatów Kulturowo-Artystycznych „Pod okiem pamięci/pomiędzy gór szczytem…”, Krzemieniec 2007
– „Krzemieniec w obiektywie Andrzeja Sosnowskiego”
– niewielką prezentację zbiorów własnych odnoszących się do Juliusza Słowackiego pod nazwą „Śladami pamięci”.
Otwarcie wystawy odbędzie się 2 kwietnia o godz. 17.00. W programie wernisażu przewidziano projekcję filmu Jerzego Janickiego „Krzemieniec”, wykład „Dialog Dwóch Kultur”. Spotkania polskich i ukraińskich naukowców, literatów, muzealników i artystów w Krzemieńcu oraz fragmenty „Godziny myśli” Juliusza Słowackiego w interpretacji aktorów Teatru „Fredreum” .
Wystawa wraz z projekcją filmu oraz prezentacją slajdów będzie czynna do czerwca.