Euroregionalne Targi Turystyczne – KARPATY

Województwo Podkarpackie było w ostatnich latach jedynym województwem, w którym nie były organizowane targi turystyczne, w tym roku stan ten jednakże się zmienia, za sprawą Euroregionalnych Targów Turystycznych “Karpaty”. Jest to impreza organizowana w Krośnie w dniach 17 – 19 kwietnia 2009 r. przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą oraz Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną, przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz Stowarzyszeniem Przewodników Beskidzkich „Karpaty”. Honorowy Patronat nad Targami objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezydent Miasta Krosna Pan Piotr Przytocki. Patronat nad targami objął także Pan Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
Inicjatywa ta nawiązuje oczywiście do targów organizowanych w latach 1993 – 2004, które były jedną z najbardziej popularnych imprez, prezentujących oferty turystyczne w regionie, będzie jednak posiadać zupełnie nową, w pełni innowacyjną formułę. Jej zasadniczym aspektem będzie połączenie tradycyjnej formy „wystawienniczej” z targami wirtualnymi – prezentacją imprezy oraz ofert wystawców on-line w sieci Internet.
W bardziej szczegółowym ujęciu impreza składać się będzie z następujących elementów:
• tradycyjna impreza wystawiennicza – Euroregionalne Targi Turystyczne “Karpaty” – w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie – z udziałem wystawców i gości z terenu województwa podkarpackiego, Słowacji, Węgier i Ukrainy;
• Euroregionalne Witualne Targi Turystyczne “Karpaty” – inicjatywy pionierskiej w skali całego kraju. Prezentacje ofert wystawców, materiałów z konferencji, wydarzeń study tour oraz wielu innych informacji o regionie zostaną zamieszczone na specjalnym portalu targowym – www.targikarpaty.pl (wersja angielska – www.carpathianfair.eu). Dzięki temu oferty z regionu powinny dotrzeć do jak największej liczby osób – tak w kraju jak i poza jego granicami (stąd polsko- i angielskojęzyczna wersja portalu). Zależy nam na jak najszerszej informacji o funkcjonowaniu w sieci Internet portalu targowego, dlatego też zostanie on zlinkowany z wiodącymi serwisami dotyczącymi naszego województwa, a szczególnie turystyki – począwszy od Wrót Podkarpackich i strony Urzędu Marszałkowskiego www.podkarpackie.pl;
• study-tour „Śladami karpackich zbójników” dla prasy i tour-operatorów z innych części kraju, a także dla zaproszonych gości zagranicznych, w objeździe weźmie udział ok. 30 osób, w tym dziennikarze z działu turystycznego TVP czy Rzeczpospolitej;
• międzynarodowa konferencja – „Rozwój turystyki dziedzictwa w oparciu o szlaki tematyczne w Karpatach”, towarzysząca ekspozycjom targowym przez całe trzy dni.

Prezentacjom i konferencji, towarzyszyć będą występy zespołów muzycznych z krajów Euroregionu Karpackiego oraz Festiwal Kuchni Karpackiej. Festiwal obejmie prezentacje potraw regionalnych (oczywiście z ich degustacją), planujemy je w sobotę i niedzielę ok. godz. 14.00. W pierwszym dniu za prezentacje kulinarne odpowiedzialne będą Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne, w drugim Koło Gospodyń z Gminy Chorkówka. Degustować będzie można także napitki – wina, miody, nalewki a – jak uda się pokonać bariery formalne – także domowe piwa.
W sobotę o godz. 17.00 imprezę uświetni występ wschodzącej gwiazdy polskiej sceny folkowej – Kapeli na Dobry Dzień (więcej o zespole na portalu targowym www.targikarpaty.pl)
Zorganizowane zostaną również konkursy dla wystawców i dla zwiedzających – także tych odwiedzających targi wirtualne.
Warto zauważyć, iż impreza wpisuje się w aktualnie prowadzoną akcję promującą wypoczynek w Polsce. Słusznie zwrócono uwagę na fakt, iż promocja taka ma to szczególne znaczenie w okresie widocznego spowolnienia gospodarczego oraz osłabienia złotówki. Trudniejsza sytuacja polskich gospodarstw domowych, będzie je bowiem skłaniać do wyboru tańszej, krajowej oferty, z kolei dla gości zagranicznych, pobyt w naszym regionie staje się wyjątkowo atrakcyjny cenowo.
Ważną informacją jest także to, iż organizatorzy nie pobierają opłat – wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Wiadomość została nadesłana przez: Grzegorz Kubal