Odkryli nową jaskinię

Miłośnicy jaskiń beskidzkich wyznaczyli sobie, jak co roku, zimowe spotkanie ( tzw. speleobóz) w Beskidzie Niskim. Przez dwa dni (5,6 bm.) penetrowali jaskinie w okolicach Dukli.

Tradycyjnie już w spotkaniu „na samym dole” wzięli udział grotołazi ze Słowacji. Tym razem przyjechało 6 osób. Efektem eksploracji było odkrycie nowej jaskini o długości 20 metrów. Nadano jej roboczą nazwę „Studnia Zgody”. Jednocześnie dokonano przeglądu stanowisk nietoperzy w jaskiniach i piwnicach.

W sobotę (5bm.), w schronisku „Zaścianek” w Jaśliskach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze speleoklubu, które wybrało władze stowarzyszenia na nową kadencję. Nowym prezesem został Adam Kapturkiewicz z Tymbarku, zaś jego zastępcą Renata Tęczor z Dębicy. Funkcję skarbnika przejął Tomasz Mleczek z Dębicy (przez 2 poprzednie kadencje był prezesem), zaś sekretarzem został Bogusław Bubula z Limanowej.

Speleoklub Beskidzki powstał w czerwcu 2001 r. z połączenia dwóch klubów: istniejącego od 1986 r. Speleoklubu Dębickiego oraz działającego od 1995 r. Klubu Grotołazów w Limanowej. Od 2002 r. klub jest stowarzyszeniem a jego siedzibą jest Dębica. Obecnie klub liczy 2 członków honorowych oraz 26 członków zwyczajnych. Trzy osoby posiadają licencję hiropterologiczną, uprawniającą do samodzielnej inwentaryzacji nietoperzy w jaskiniach.