Ogólnopolskie V Otwarte Mistrzostwa Kolbuszowej w Marszach na Orientację

KOLBUSZOWSKI KLUB TURYSTYCZNY „SALAMANDRA” i Zespół Szkół nr 2 w Kolbuszowej zapraszają na: OGÓLNOPOLSKIE V OTWARTE MISTRZOSTWA KOLBUSZOWEJ W MARSZACH NA ORIENTACJĘ.
1. Termin i miejsce:
20 – 22 kwietnia 2007 roku, Kolbuszowa (woj. podkarpackie), Zespół Szkół nr 2, ul. Obrońców Pokoju 46, 36-100 Kolbuszowa.
2. Organizatorzy:
– Kolbuszowski Klub Turystyczny „Salamandra” w Kolbuszowej przy Zespole Szkół nr 2 w Kolbuszowej
– Zespół Szkół nr 2 w Kolbuszowej
3. Współorganizatorzy:
– Urząd Miejski w Kolbuszowej,
4. Sponsorzy:
– w miarę możliwości… będą jak zawsze…
5. Cel imprezy:
– upowszechnienie idei imprez na orientację (InO) wśród społeczności Kolbuszowej i okolic,
– spotkanie sympatyków turystycznych Imprez na Orientację, wspólna zabawa, współzawodnictwo, wymiana doświadczeń związanych z InO.
– poznawanie walorów krajoznawczych i turystycznych ziemi kolbuszowskiej,
– integracja środowiska związanego z imprezami na orientację,

6. Forma i kategorie imprezy:
– Kategoria TD – dziecięca (szkoły podstawowe),
2 etapy (2 dzienne) w zespołach 2 osobowych – 2 x 3 pkt do odznaki InO
– Kategoria TM – młodzieżowa (gimnazja), 3 etapy (2 dzienne i 1 nocny) w zespołach 2 osobowych – 3 x 3 pkt do odznaki InO
– Kategoria TJ – juniorzy (szkoły ponadgimnazjalne), 3 etapy (2 dzienne i 1 nocny) w zespołach 2 osobowych – 3 x 3 pkt do odznaki InO
– Kategoria TS – seniorzy (osoby urodzone przed 1986 rokiem), 3 etapy (2 dzienne i 1 nocny) indywidualnie – 3 x 3 pkt do odznaki InO.
– Kategoria TF – rodzinna (rodzice z dzieckiem lub dziećmi), 1 etap (dzienny) w sobotę, 1 pkt do odznaki InO,
7. Teren i mapy:
Teren urozmaicony pod względem podłoża (miejscami podmokły, niewielkie wzgórza oraz pagórki), ogólnie płaski. Mapy nieaktualizowane w skali 1:10000, nietypowe.
8. Warunki uczestnictwa w zawodach:
– zgłoszenie na załączonym formularzu do dnia 14 kwietnia 2007 roku: (formularz), każda szkoła, instytucja ma prawo do zgłoszenia maksymalnie 10 osób (5 zespołów). Jedynie gospodarz zawodów może zgłosić więcej zawodników.

a) na adres: KKT „Salamandra”, Zespół Szkół nr 2 w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 46, 36-100 Kolbuszowa
b) pocztą elektroniczną na adres: [email protected] wraz ze zgłoszeniem prosimy o dokonanie wpłaty wpisowej na konto:
Milenium Gimnazjalny Klub Sportowy przy Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej, Bank Spółdzielczy o/Kolbuszowa
nr 95 9180 0008 2001 0000 1443 0001
z dopiskiem „Mistrzostwa Kolbuszowej w MnO”.
9. Wpisowe jest warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach. Ksero odcinka potwierdzającego wpłatę prosimy dołączyć do zgłoszenia,

10. Świadczenia:
– pamiątkowa koszulka (z okazji jubileuszu Mistrzostw)- z wyjątkiem kategorii TF
– komplet map dla każdego zespołu,
– potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację
– nagrody i dyplomy dla pierwszych ? zespołów w każdej z kategorii,
– nocleg w warunkach turystycznych (sala gimnastyczna – prosimy o zabranie karimaty, śpiwora i miękkiego obuwia zamiennego),
– posiłki:
* 2 śniadania (w sobotę i niedzielę), 2 obiadokolacje (w piątek i sobotę), posiłek regeneracyjny między etapami dziennymi w sobotę – kat. TM, TJ, TS
* posiłek regeneracyjny między etapami dziennymi w sobotę, obiadokolacja w sobotę – kat. TD.

11. Program Mistrzostw:
20 kwietnia, piątek:
– od 17.00 – działalność sekretariatu, początek meldowania zespołów startujących w imprezie, otwarcie bazy Mistrzostw,
– 19.00 – 20.00 – obiadokolacja,
– 21.00 – ? – 1 (nocny) etap,

21 kwietnia, sobota:
– 7.00 – 8.30 – praca sekretariatu,
– 8.00 – 9.00 – śniadanie,
– 10.00 – 15.30 – 2 i 3 etap (1 i 2 dzienny) + kat. TF,
– 15.30 – przerwa między etapami, obiad, Mistrzostwa Kolbuszowej w rzucie beretem, trasa krajoznawcza
– 19.00 – zakończenie trasy krajoznawczej
– 22.30 – odpoczynek i czekanie na wyniki…
22 kwietnia, niedziela:
– 7.00 – 8.00 – praca sekretariatu, przyjmowanie ewentualnych reklamacji,
– 9.00 – śniadanie,
– 10.00 – oficjalne ogłoszenie wyników, uroczyste zakończenie Mistrzostw, rozdanie nagród i dyplomów,
– 11.00 – ostateczne zamknięcie bazy.

12. Kierownictwo Mistrzostw:
Kierownik zawodów: Paweł Michno,
Sędzia główny: Aleksander Czyż (PInO nr 447)
Sekretariat: Dorota Haptaś
Obliczenia: budowniczowie tras, Dorota Haptaś
Budowa tras:
TD: Mateusz Styga, Łukasz Ziętek, Monika Cynar
TM: Rafał Lechowski, Kiwak Witold
TJ: Paweł Drożdż, Frącz Wojciech Rafał Lechowski
TS: Paweł Drożdż, Frącz Wojciech
TF: Paweł Michno
Obsługa zawodów: Młodzież z Kolbuszowskiego Klubu Turystycznego „Salamandra”.
13. Postanowienia końcowe:
– uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt,
– Mistrzostwa odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych,
– zawody sędziowane będą zgodnie z ustalonymi zasadami wg Punktacji KInO ZG PTTK,
– odwołania od wyników każdego etapu przyjmowane będą w formie pisemnej do 30 min. od wywieszenia nieoficjalnych,
– za szkody wyrządzone przez uczestników oni sami ponoszą odpowiedzialność,
– osobom, które zgłoszą się do Mistrzostw, a nie pojawią się na starcie nie przysługuje zwrot wpisowego,
– za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności,
– uczestnicy Mistrzostw zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zawodów i bazy oraz do stosowania się do poleceń organizatorów,
– w czasie trwania imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu i zażywania jakichkolwiek innych używek pod groźbą dyskwalifikacji i wydalenia z bazy.
– uczestnicy Mistrzostw wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, przynależność klubowa, kategoria, wyniki) oraz zdjęć z imprezy na stronie internetowej: http://www.kkts.glt.pl/do_zrodel_nilu
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Imprezy
14. Jak do nas dotrzeć?
– dojazd do Kolbuszowej z Rzeszowa autobusami PKS średnio co godzinę (http://www.pks.rzeszow.pl/)
– dojazd PKP z Rzeszowa (godz.15:50)
– dojazd samochodem lub autokarem: od Rzeszowa (na rondzie jedziemy na Mielec i Tuszymę), od Sędziszowa Młp. (od ul. Piłsudskiego skręcamy w ul. Obrońców Pokoju)
– plan Kolbuszowej znajduje się na stronie: http://mapa.szukacz.pl/ – baza znajduje się naprzeciwko Urzędu Miejskiego (czas dojścia z Dworca PKS do bazy ok. 20 min.)
Wszelkie uwagi można kierować na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie: do kierownika zawodów 0 661 209 234, do sekretariatu: (017) 744 54 67, lub na stronie http://www.kkts.glt.pl/do_zrodel_nilu