Wystawy w Stalowej Woli

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ul. Sandomierska 1, 37- 464 Stalowa Wola, tel. (015) 844 85 56 Zaprasza na nową wystawę JAN WIERZBICKI „SOLARYZACJE” (wystawa fotografii) od 2 kwietnia do 20 maja 2007. Jan Wierzbicki (ur. 1957 r.), członek założyciel Stalowowolskiego Stowarzyszenia Fotograficznego „ANIMUS”, przygodę z fotografią rozpoczynał od utrwalania pejzaży i postaci. Obecnie w swoich fotografiach przetwarza różne, z pozoru nieciekawe obiekty w nowe, oryginalne formy. Na wystawie prezentowane są „Solaryzacje”, zaliczane w fotografii do tzw. „technik swobodnych”. W wyniku zastosowania specjalnych metod obróbki materiału fotograficznego, podczas kopiowania powstaje obraz będący złożeniem silnego obrazu negatywowego i słabego pozytywowego. Towarzyszy temu wyraźny efekt krawędziowy na styku obu obrazów. W efekcie powstają zupełnie nowe, niezwykle plastyczne twory, pełne surrealistycznych barw i kształtów.

Przypominamy, że trwa wystawa JAN LEBENSTEIN Z KOLEKCJI TOMA PODLA – do 22 kwietnia 2007
Zapraszamy również na ekspozycję stałą „Z DZIEJÓW REGIONU NADSAŃSKIEGO” (archeologia, etnografia, historia)

Muzeum czynne:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8-15, wtorek – 8-18, sobota, niedziela 16-19

Uwaga:
w dniach 7 – 26 kwietnia muzeum nieczynne dla zwiedzających z powodu zmiany ekspozycji

Już wkrótce niezwykła wystawa:
SIEMIRADZKI NIEZNANY
27 kwietnia – 15 lipca 2007
Na wystawie zostaną pokazane po raz pierwszy w powojennej Polsce wszystkie znajdujące się w zbiorach lwowskich obrazy Henryka Siemiradzkiego, a także niektóre jego płótna z polskich kolekcji muzealnych i prywatnych. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli będzie jedynym w Polsce miejscem prezentacji tej niezwykłej ekspozycji dzieł wybitnego przedstawiciela historyzmu i akademizmu, który w swoim życiu łączył tradycje polskie, ukraińskie i włoskie, a w twórczości nawiązywał do wątków antycznych i chrześcijańskich.
Wystawa wpisuje się w cykl prezentacji mało znanych płócien największych artystów polskich, zapoczątkowany ubiegłoroczną ekspozycją „Boznańska nieznana”.
Idea wystawy: Lucyna Mizera. Kuratorzy wystawy: Anna Król, Vita Susak.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC.

www.muzeum.stalowawola.pl