Opłaty w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2007 roku

OPŁATY za udostępnienie obszarów i obiektów Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz za świadczenie usług z zakresu edukacji i rekreacji, obowiązujące od 28.04.2007 r.

Informujemy, że wpływy z działalności turystycznej przeznaczone są na tworzenie i utrzymanie
infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody. Opłaty zwierają podatek VAT.

I. Opłaty za wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego (BdPN).
1. Wstęp na piesze szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze w okresie od 28.04.2007 r. o 12.11.2007 r.
Bilety wstępu jednorazowego:
• Bilet wstępu jednorazowego, opłata normalna za 1 dzień – 4,00 zł
• Bilet wstępu jednorazowego, opłata ulgowa za 1 dzień – 2,00 zł
Bilety wstępu wielokrotnego: (ważne przez 14 dni od wystawienia, uprawniające do wstępu (1 osoby) w dowolne 4 dni w okresie ważności):
• Bilet wstępu wielokrotnego, opłata normalna za 4 dni – 12,00 zł
• Bilet wstępu wielokrotnego, opłata ulgowa za 4 dni – 6,00 zł
2. Wstęp na trasy górskiej turystyki jeździeckiej w okresie od 28.04.2007 r. do 12.11.2007 r.
• Bilet wstępu jednorazowego, opłata normalna za 1 dzień – 20,00 zł
• Bilet wstępu jednorazowego, opłata ulgowa za 1 dzień – 10,00 zł
Podana cena dla koni niebędących własnością BdPN, cena zawiera opłatę wstępu do parku dla jeźdźca.
Zorganizowane grupy turystyki jeździeckiej są zobowiązane do zgłoszenia planowanej trasy oraz wniesienia stosownych opłat w Ośrodku Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN w Lutowiskach.
3. Ulgi i zwolnienia z opłat za wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Do opłat ulgowych (50%) za wstęp do Parku, za okazaniem ważnej legitymacji uprawnieni są: uczniowie szkół i studenci (do lat 26), emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne oraz żołnierze służby czynnej.
Z opłat zwolnione są:
• dzieci w wieku do 7 lat;
• osoby posiadające zezwolenie Dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
• uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w Parku w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Parku;
• mieszkańcy gmin położonych częściowo w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Gm. Cisna, Czarna i Lutowiska);
4. Fotografowanie i filmowanie przyrody i obiektów Parku w celach komercyjnych ze szlaków turystycznych – opłata wynosi 50,00 zł za 1 dzień.

II. Edukacja Ekologiczna.
A. Ośrodek Naukowo – Dydaktyczny i Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych.
1. Opłata za zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego w Ustrzykach Dolnych:
• Bilet wstępu jednorazowego, opłata normalna – 5,00 zł
• Bilet wstępu jednorazowego, opłata ulgowa – 3,00 zł
Do opłat ulgowych za zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego, za okazaniem ważnej legitymacji uprawnieni są uczniowie szkół i studenci (do lat 26), emeryci i renciści oraz osoby niepełnosprawne. Z opłat zwolnione są: dzieci do lat 7, uczniowie szkół specjalnych, dzieci z domów dziecka, opiekunowie grup szkolnych, przewodnicy turystyczni, osoby uczestniczące w zajęciach dydaktycznych organizowanych przez OND.
2. Grupy zorganizowane zwiedzają Muzeum pod opieką pracowników edukacyjnych parku – opłata 20,00 zł od grupy liczącej do 20 osób (niezależnie od wykupienia biletów wstępu).
3. Opłata za wynajęcie sali z możliwością wykorzystania sprzętu multimedialnego na potrzeby warsztatów, szkoleń, itp. – 200 zł za 4 godziny zajęć oraz 25 zł za każdą kolejną godzinę.
B. Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach:
Zwiedzanie Ośrodka (wystawy czasowe, galeria, filmy) – bezpłatnie.

III. Opłaty za usługi z zakresu górskiej turystyki jeździeckiej świadczone przez Zachowawczą Hodowlę Konia Huculskiego BdPN w Wołosatem oraz w stanicach konnych w Ustrzykach Górnych i Tarnawie Niżnej.
• Jazda konna w ujeżdżalni lub na padoku, jazda terenowa w grupie (3-10 osób) pod opieką instruktora BdPN – 25,00 zł/ 1 godz.
• Krótka przejażdżka na koniu prowadzonym przez osobę z obsługi stadniny: 10 zł (10 min.)
• przejażdżka bryczką (na zamówienie) – 50,00 zł/ 1 godz. za bryczkę; na następujących trasach: w dolinie Wołosatego, Tarnawa Niżna-Torfowisko – Tarnawa N., Tarnawa N.-Dźwiniacz, Bukowiec-Sianki (obowiązuje po wcześniejszym ogłoszeniu o uruchomieniu wymienionych tras),
• kulig (na zamówienie)- 50,00zł/1 godz. za sanie,
• rajd konny 6-dniowy (grupa 4-8 osób) 1600 zł od osoby. W cenę wliczone są: noclegi, wyżywienie, transport bagażu, usługi przewodnickie, opłaty za wstęp, opłaty za wynajem koni i ich pobyt w stanicach górskiej turystyki jeździeckiej BdPN;
• pobyt koni w stanicach górskiej turystyki jeździeckiej BdPN (pasza, bez obsługi) – 15,00 zł za dobę.
W przypadku usług świadczonych licznym grupom lub w dłuższym okresie wysokość powyższych opłat może być negocjowana.

Potwierdzeniem wniesienia określonych wyżej opłat są paragony z kasy fiskalnej. Wysokość opłat oraz okres ich pobierania może ulec zmianie w drodze zarządzenia Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Dodatkowych informacji nt. opłat obowiązujących na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego udzielają:

Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego
38-714 Ustrzyki Górne 19
tel/fax. 013 461 06 50, 461 06 10 , e-mail: [email protected] , http:// www.bdpn.pl