Podkarpacie łatwiej dostępne dla pojazdów dzięki nowej drodze i modernizacji infrastruktury

Obsza, gmina na wschodzie Polski, ma ambitne plany na przyszłość. W ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, gmina planuje realizację dwóch kluczowych zadań – budowę drogi, która skróci czas dojazdu na Podkarpacie, oraz modernizację infrastruktury sportowej. Samorząd już otrzymał potwierdzenie przyznania środków finansowych na te projekty i obecnie skupia się na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia przetargów na wykonanie prac.

Andrzej Placek, wójt gminy Obsza, przekazał informacje dotyczące obu przedsięwzięć. Jak powiedział: „Za nami już prace nad dokumentacją projektową dla nowej drogi łączącej naszą gminę z Ułazowem na Podkarpaciu. Teraz poszukujemy odpowiedniej firmy, która zajmie się przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla projektowanej infrastruktury sportowej”.

Aktualnie podróżujący między Obszą a Ułazowem mogą korzystać z dwóch dróg prowadzących przez Moszczanicę lub Cieszanów. Jednak po ukończeniu planowanego odcinka, dojazd między tymi miejscowościami skróci się z 20 – 30 kilometrów do zaledwie 6. Planowana modernizacja infrastruktury sportowej obejmuje natomiast budowę oświetlenia i zadaszenia części trybun na stadionie w Obszy oraz instalację siedzisk dla kibiców i boksów dla piłkarzy na boisku w Babicach.