Wykorzystanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2014-2020

Poziom realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego daje powody do optymizmu, sugerując możliwość pełnego zagospodarowania przydzielonego budżetu. Wspomniany program dysponuje środkami w wysokości przekraczającej 2 miliardy 200 milionów euro na okres siedmiu lat, od 2014 do 2020 roku.

Według obowiązujących regulacji, projekty mogą być realizowane jeszcze przez trzy lata po zakończeniu okresu objętego programem, co oznacza, iż finansowanie musi zostać rozdysponowane do końca bieżącego roku – przypomina Wojciech Magnowski, który pełni funkcję dyrektora departamentu zarządzania RPO.

Mimo ogólnego optymizmu, Magnowski przyznaje, że istnieje pewien stopień niepokoju co do końcowej realizacji projektu. Niedawno miało miejsce 29. posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, które służy kontroli wydatkowania funduszy publicznych i jest niezbędne dla sprawozdawczości wobec Komisji Europejskiej – podkreśla Władysław Ortyl, marszałek województwa.

Ortyl dodaje również, że dotychczasowo zainwestowane środki znacząco przyczyniły się do zmiany oblicza regionu. Wśród efektów inwestycji można wymienić między innymi stworzenie tysięcy miejsc pracy, budowę nowych dróg oraz realizację wielu innych projektów.