Podsumowanie Gali Biznesu 2023 w Podkarpackim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym

Dnia 25 października miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – Gala Biznesu, która odbyła się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym na Podkarpaciu. Celem Galii było wręczenie certyfikatów i wyróżnień w ramach Programu „Smaczne bo Podkarpackie” oraz przyznanie statuetek, dyplomów i innych form uznania za osiągnięcia w Konkursie „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” edycja 2023.

Organizatorem Programu „Smaczne bo Podkarpackie” jest firma Przyjazna Polska Sp. z o.o., natomiast za przeprowadzenie Konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” 2023 odpowiada Centrum Promocji Biznesu. W bieżącym roku, 26 produktów pochodzących z regionu Podkarpacia zostało docenionych poprzez przyznanie im certyfikatów „Smaczne bo Podkarpackie”. Z kolei, w ramach Konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” 18 firm zostało uhonorowanych statuetkami za ich wkład w rozwój gospodarczy regionu, zarówno w kategoriach głównych jak i specjalnych.

Do udziału w Konkursie zgłosiło się 123 przedsiębiorstwa z terenu Podkarpacia, co pokazuje jak dynamicznie rozwija się biznes w tym regionie. Ważnym aspektem było też to, że nad Konkursami honorowy patronat sprawowali: Marszałek Senatu RP, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wiceprezes Rady Ministrów pełniący jednocześnie funkcję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.