Pogórze Dynowskie – mapa turystyczna – wydanie 2009

Firma OPGK Rzeszów S.A. wzbogaciła swoją ofertę wydawniczą o mapę turystyczną Pogórza Dynowskiego. Mapa w skali 1:75 000 przedstawia obszar od Wisłoka na zachodzie po San na wschodzie. Od południa Pogórze Dynowskie graniczy z Dołami Jasielskimi, na północy granicę stanowi droga Rzeszów – Jarosław. Legenda w językach: polskim, angielskim, niemieckim. Na mapę naniesiono między innymi znakowane szlaki turystyczne, szlaki kajakowe, rowerowe oraz Szlak Architektury Drewnianej, a także punkty widokowe, wyciągi narciarskie, pomniki przyrody nieożywionej oraz inne elementy treści turystycznej. Zamieszczono siatkę współrzędnych geograficznych pomocną przy nawigacji z wykorzystaniem GPS.
Informacji o innych wydawnictwach kartograficznych OPGK Rzeszów S.A. szukaj na stronie www.opgk.rzeszow.pl oraz Podkarpackim Portalu Turystycznym w dziale Mapy.