Pół tysiąca lat temu…

500 lat temu urodził się Mikołaj Rej, uznany za ojca polskiego piśmiennictwa. Krośnieńska Biblioteka Publiczna uczciła tę rocznicę wystawą o jego życiu i twórczości, zorganizowaną w części ekspozycyjnej wypożyczalni.

Wystawa „Rej – szlachcic nietypowy” prezentuje dzieło i postać wybitną polskiego renesansu. To w wielkiej mierze dzięki niemu literatura nasza zaczęła być prezentowana w języku narodowym, następował jej rozwój.

Ważny jest portret samej postaci Reja. Okazuje się on być osobą energiczną, aktywnym uczestnikiem życia społecznego i politycznego kraju – był posłem na sejm. Rzetelny i przedsiębiorczy gospodarz Mikołaj Rej stał się człowiekiem majętnym, założył dwa miasta: Rejowiec i Okszę.

Dokładnie 100 lat temu, w 400. rocznicę urodzin ojca naszego piśmiennictwa, w sali Teatru Lwowskiego zainaugurowano obchody rocznicowe słowami: „czcijmy go, jako gaje starością święte, w których olbrzymie i sędziwe dęby kształtów piękność okupują szacunkiem”. Słowa piękne. Ale wygłoszono je w „czasie marnym”, gdy Polski na mapie świata nie było. Lecz mimo naszej wolności i suwerenności – a może w pewnych okolicznościach szczególnie dziś – godne są powtórzenia…