Powiat Dębicki Zaprasza!

wiat dębicki położony jest w zachodniej części województwa podkarpackiego na pograniczu dwóch krain geograficznych: Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego. Rzeka Wisłoka – przepływająca przez powiat dębicki – rozgranicza w południowym skrawku Kotliny Sandomierskiej: Płaskowyż Tarnowski od Płaskowyżu Kolbuszowskiego, zaś w północnym skrawku Pogórza Karpackiego: Pogórze Ciężkowickie od Pogórza Strzyżowskiego.
Powiat graniczy od zachodu z powiatem tarnowskim i dąbrowskim, od północy – z mieleckim, od wschodu – z ropczycko-sędziszowskim, od południowego wschodu – ze strzyżowskim, od południa – z jasielskim.

Więcej o Powiecie Dębickiem znajdziecie w dziale Gminy i Powiaty Województwa Podkarpackiego

Najciekawsze zabytki Powiatu Dębickiego:
BRZOSTEK
• dwory szlacheckie w Kleciach, Przeczycy, Smarżowej i Zawadce Brzosteckiej,
• kamieniczki mieszczańskie z XVIII w. na rynku w Brzostku,
• murowana karczma z końca XVIII w. w Brzostku,
• murowany, neoklasyczny kościół parafialny w Brzostku pw. Znalezienia Krzyża Świętego wzniesiony w latach 1814-1816,
• neogotycki kościół parafialny w Siedliskach Bogusz wzniesiony w latach 1908-1912,
• neogotycka świątynia w Przeczycy wzniesiona w latach 1904-1906,
• drewniany kościół parafialny w Gorzejowej,
• kapliczki w Brzostku, Siedliskach Bogusz, Przeczycy, Smarżowej i Gorzejowej,
• cmentarze wojskowe z okresu I i II wojny światowej.

CZARNA
• Dwór pałac w Przyborowie z 1918 roku wg projektu Stanisława Witkiewicza w stylu zakopiańskim wraz z parkiem o pow. 14,2 ha..
• Dworek myśliwski i park podworski z XIX w. w Chotowej-Słupie

GMINA DĘBICA
• Sanktuarium Matki Boskiej Zawadzkiej
• XVIII-wieczna karczma w Zawadzie
• zabytkowy kościół z XVII w. na cmentarzu w Pustyni,
• kapliczka cmentarna w Brzeźnicy
• Zamczysko-Okop w Braciejowej, pozostałość grodu z XIII w.
• Wzgórze Śmierci Pustków

MIASTO DĘBICA
• Kościół Św. Jadwigi z XVI w. przebudowany w latach 1558-1650 i 1705-1721, restaurowany w latach 1978-1980.
• Synagoga z drugiej połowy XVIII w. przebudowana i adaptowana jako obiekt handlowy ok. 1960 r.
• Dwór na przedmieściu Wolica z drugiej poł. XIX w.
• Park Dworski z pierwszej połowy XIX w.

PILZNO
• Kościół gotycki Św. Jana Chrzciciela z XIV w. w Pilźnie
• Klasztor klasycystyczny z 1848 r. O. Karmelitów w Pilźnie
• Kamieniczki w Rynku z I poł. XIX w. w Pilźnie
• Dwór z XVIII w. w Parkoszu
• Kościół Narodzenia N.M.P. z XVI w. w Dobrkowie
• Kościół Św. Marcina z 1664 r w Zwierniku
• Kościół Św. Bartłomieja z 1485 r. w Łękach Górnych
• Cmentarz wojskowy z I wojny św. w Pilźnie, Łękach Górnych, Słotowej i Parkoszu
• Kościół Św. Trójcy z 1779 r. w Machowej

JODŁOWA
• Drewniany kościół św. Stanisława Biskupa z XVII w. i Sanktuarium Dzieciątka Jezus w otoczeniu starodrzewu lipowego
• Klasycystyczna dzwonnica z XVII w.
• Dwór w Dęborzynie z początku XIX w.
• Cmentarze wojenne z I wojny światowej.
• Cmentarz żydowski w Jodłowej-Wisowej
• Stanowiska archeologiczne – osady z neolitu i epoki brązu we wsi Dębowa.

ŻYRAKÓW
• Dwór w Korzeniowie